+420 224 943 311 | podatelna@institutpraha.cz
Česky English

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kontakty

Kontakty

Institut pro veřejnou správu Praha

Institut pro veřejnou správu Praha
Baarova 1026/2, Praha 4, 140 00

Pro informace o zkouškách a opakovaných zkouškách tel.:

+420 224 943 333

+420 224 943 330

Pro informace o výuce tel.:

+420 224 943 320

 

Podatelna

V pracovní dny od 9:00 do 14:00 hod.
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Tel.: +420 224 943 311

Fax: +420 317 723 852
DS: 6awdjrd

Kurzy/Zkoušky

Institut pro veřejnou správu Praha
Baarova 1026/2, 140 00 Praha 4

 
 

Dokumenty zasílané e-mailem či datovou schránkou

Každý dokument zaslaný e-mailem či datovou schránkou musí být podepsán uznávaným elektronickým podpisem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem certifikačních služeb: První certifikační autorita, a.s., Česká pošta, s. p. nebo eIdentity a. s. Dokumenty v elektronické podobě přijímá IVS ve formátech PDF/A, Word (*.doc, *.docx) a Excel (*.xls, *.xlsx). V případě, že Institut obdrží neúplný nebo poškozený dokument, který nelze zpracovat, vyrozumí o této skutečnosti, bude-li to možné, odesílatele dokumentu

Konzultační hodiny

Každé úterý od 8:30 do 16:00 hod.
Institut pro veřejnou správu Praha zavedl konzultační hodiny pro územní samosprávné celky, při kterých budou zodpovědní zaměstnanci Institutu zástupcům územních samosprávných celků pomáhat při řešení nestandardních či akutních požadavků, které nelze zejména z časových důvodů řešit v rámci stanovených a běžně užívaných postupů.


Vzdělávací středisko Benešov

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 - Benešov

Pro informace a dotazy k ubytování volejte recepci na tel.: +420 317 723 853

Fax: +420 317 723 852
E-mail: recepce@institutpraha.cz

 


Pro volání upřednostněte, prosím, telefonní čísla na mobilní telefony

Vedení Institutu pro veřejnou správu Praha

 
Osoba Telefonní číslo E-mailová adresa
JUDr. Anna DOLEŽALOVÁ
ředitelka
+420 224 943 340 reditelka@institutpraha.cz
Mgr. Dušan ZOUHAR, MBA, LL.M.
náměstek ředitelky pro vzdělávání a rozvoj
+420 730 890 623 d.zouhar@institutpraha.cz
Ing. Adriana VYTISKOVÁ
náměstkyně ředitelky pro ekonomiku a provoz
+420 603 400 119 a.vyt@institutpraha.cz

Oddělení kancelář ředitelky (OKŘ)

 

Osoba Telefonní číslo E-mailová adresa

Zuzana KULMANOVÁ, DiS.
vedoucí oddělení

koordinátor pro práva subjektů údajů

+420 733 715 439
+420 224 943 341

z.kul@institutpraha.cz

gdpr@institutpraha.cz

Ing. Zuzana FOTROVÁ
sekretariát

+420 605 339 351
+420 224 943 342

z.fot@institutpraha.cz

Mgr. Anna ÚLOVCOVÁ

+420 224 943 342

a.ulo@institutpraha.cz

Ivana CULKOVÁ
podatelna
+420 224 943 311 podatelna@institutpraha.cz
Kateřina OČADLÍKOVÁ
podatelna
+420 224 943 311 podatelna@institutpraha.cz
Lenka KRATOCHVÍLOVÁ
podatelna
+420 727 975 482
+420 224 943 311
l.kra@institutpraha.cz
Miroslav KARÁSEK
řidič
+420 736 610 236
Pavel ŠTĚRBA
řidič
+420 736 610 237
Jiří VODIČKA
řidič

+420 739 092 976
Recepce
 
+420 224 943 310
FAX
 
+420 317 723 852

Úseky přímo řízené ředitelkou Institutu

Osoba Telefonní číslo E-mailová adresa
Ing. Radek KRŮŽELA
interní auditor

+420 739 592 985

r.kru@institutpraha.cz

Kateřina ULLMANNOVÁ
personalistka a mzdy

+420 732 411 208
+420 224 943 343
k.ull@institutpraha.cz
Mgr. Hynek RŮŽIČKA, LL.M.
pověřenec pro ochranu osobních údajů
+420 602 188 736

poverenec@erudit.cz

Oddělení technické podpory a veřejných zakázek (TPZ)

Osoba Telefonní číslo E-mailová adresa
Mgr. Jiří KARAS
vedoucí oddělení
+420 603 510 047
+420 224 943 339
j.kar@institutpraha.cz
Mgr. Pavel DVOŘÁK
pracoviště Benešov
+420 739 592 984 p.dvo@institutpraha.cz
Ing. Zorka LANCOVÁ +420 739 598 953
+420 224 943 338
z.lan@institutpraha.cz
Ondřej ŠOS +420 736 610 228
+420 224 943 339
o.sos@institutpraha.cz

Oddělení ekonomiky (EKO)

Osoba Telefonní číslo E-mailová adresa

vedoucí oddělení
+420 739 460 813
+420 224 943 335
 
Bc. Miroslava KINDLOVÁ +420 736 610 231
+420 224 943 338
m.kin@institutpraha.cz
Miloslava POKORNÁ +420 722 958 574
+420 224 943 336
m.pok@institutpraha.cz
Martin DENK +420 224 943 337 m.den@institutpraha.cz
Ing. Tomáš BALCAR +420 722 958 528
+420 224 943 336
t.bal@institutpraha.cz
Ivana FABEROVÁ +420 736 610 239
+420 224 943 337
i.fab@institutpraha.cz

Oddělení vzdělávání (OVZ)

Osoba Telefonní číslo E-mailová adresa
Ing. Zdeňka ŠILHOVÁ
vedoucí oddělení
+420 603 371 589
+420 224 943 320
z.sil@institutpraha.cz
PhDr. Lenka HRONOVÁ +420 733 129 063
+420 224 943 324
l.hro@institutpraha.cz
Mgr. Šárka KUŠKOVÁ +420 739 032 614
+420 224 943 322
s.kus@institutpraha.cz
Filip JANSKÝ +420 737 434 703
+420 224 943 323

f.jan@institutpraha.cz

Helena HLADÍKOVÁ +420 734 448 567
+420 224 943 321
h.hla@institutpraha.cz
Anna ČÍŽKOVÁ
+420 224 943 321
a.ciz@institutpraha.cz
Ivana LÍŠKOVÁ +420 732 999 113
+420 224 943 321
i.lis@institutpraha.cz
Bc. Jana MALÍKOVÁ +420 732 400 482
+420 224 943 325

malikova@institutpraha.cz

Mgr. Martina NĚMCOVÁ +420 224 943 325
 
m.nem@institutpraha.cz
Mgr. Andrea HREČKOVÁ +420 736 610 240
+420 224 943 324
a.hre@institutpraha.cz
PhDr. Jitka NOSKOVÁ +420 736 610 246
+420 224 943 322
j.nos@institutpraha.cz
Bc. Barbora HAZDOVÁ +420 702 132 714
+420 224 943 322
b.haz@institutpraha.cz
Mgr. Jiří RYS +420 737 543 654
+420 224 943 323

j.rys@institutpraha.cz

Ing. Jaroslav VOBR +420 739 960 639
+420 224 943 323
j.vob@institutpraha.cz
Lenka VÍTOVSKÁ +420 603 229 382
+420 224 943 322
l.vit@institutpraha.cz
Eva ZIGLEROVÁ +420 736 610 248
+420 224 943 321
e.zig@institutpraha.cz
Ing. Ivana FRANTESOVÁ
pracoviště Benešov
+420 317 721 544
+420 733 129 062
i.fra@institutpraha.cz
Veronika DOUBRAVOVÁ, DiS.
pracoviště Benešov

+420 317 723 851
+420 734 448 569

v.dou@institutpraha.cz
Dana BRZOŇOVÁ
pracoviště Benešov

+420 317 721 544
+420 702 130 926

d.brz@institutpraha.cz
FAX
oddělení vzdělávání v Benešově
+420 317 723 852

Oddělení administrace (OAD)

Osoba Telefonní číslo E-mailová adresa
Mgr. Pavlína NOVÁKOVÁ
vedoucí oddělení
+420 736 610 249
+420 224 943 330
p.nov@institutpraha.cz
Zina HOLUBOVÁ +420 732 999 007
+420 224 943 333
z.hol@institutpraha.cz
Iveta KLEMAIEROVÁ +420 224 943 331 i.kle@institutpraha.cz
Jana KOVŤUKOVÁ +420 731 564 913
+420 224 943 334
j.kov@institutpraha.cz
Bc. Miroslava HRUBÁ +420 224 943 332 hruba@institutpraha.cz
FAX +420 317 723 852

Oddělení rozvoje a mezinárodní spolupráce (ORM)

Osoba Telefonní číslo E-mailová adresa
Mgr. Lukáš JIRSA
vedoucí oddělení
+420 736 610 244
+420 224 943 326
l.jir@institutpraha.cz
Mgr. Lucie SOVOVÁ +420 739 062 077
+420 224 943 326
l.sov@institutpraha.cz
JUDr. Jiřina CASTORENA
+420 739 049 151
+420 224 943 326
j.cas@institutpraha.cz

Oddělení vzdělávací středisko Benešov

Osoba Telefonní číslo E-mailová adresa
Mgr. Roman HRUBEŠ
vedoucí vzdělávacího střediska
+420 736 767 607
+420 224 943 344
r.hru@institutpraha.cz
Věra ŠKORPOVÁ
zástupce vedoucího vzdělávacího střediska

+420 317 723 851
+420 734 316 375

v.sko@institutpraha.cz
Lenka ŠOBÍŠKOVÁ
sekretariát
+420 317 723 851
+420 732 999 700
l.sob@institutpraha.cz
Dana VOLÁKOVÁ, DiS.
vedoucí stravovacího úseku
+420 317 723 854 d.vol@institutpraha.cz
RECEPCE +420 317 723 853
+420 317 722 161
+420 739 214 698
recepce@institutpraha.cz
FAX +420 317 723 852

Nástroje

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (32.3 + 47.7) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Baarova 1026/2, 140 00 – Praha 4 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 224 943 311
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru