+420 224 943 311 | podatelna@institutpraha.cz
Česky English

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » ZOZ a zkoušky » Zkouška lektora dalšího vzdělávání

Zkouška lektora dalšího vzdělávání

Ministerstvo školství,  mládeže a tělovýchovy udělilo Institutu pro veřejnou správu Praha  podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, autorizaci pro profesní kvalifikaci 75-001-T LEKTOR DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (č.j.: MSMT- 32983/2020).

Na základě autorizace je Institut oprávněn vykonávat autorizovanou zkoušku pro profesní kvalifikaci Lektor dalšího vzdělávání.

 

Co je zkouška

Profesní zkouška je ověření, zda si zájemce osvojil danou odbornost (kvalifikaci) vymezenou kvalifikačním standardem příslušné profesní kvalifikace. Ověření probíhá formou zkoušky podle hodnoticího standardu této profesní kvalifikace.

Proč zkoušku absolvovat

Úspěšný absolvent obdrží osvědčení o získání profesní kvalifikace. Toto osvědčení je veřejnou listinou podobně  jako jí jsou např. vysvědčení, výuční listy nebo diplomy o absolutoriu, ale také občanský či řidičský průkaz nebo rodný list. Osvědčení má celostátní platnost a lze jej využít při prokazování dosažené kvalifikace zaměstnavateli.

(zdroj: http://www.nuv.cz/nsk2/zkousky-z-profesnich-kvalifikaci)

 

Kdo se může ke zkoušce přihlásit

Přihlásit se může každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání, nebo účastník rekvalifikace podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

 

Co je obsahem zkoušky

Zkouškou se ověřují následující kvalifikace:

 • Orientace v legislativě a systému dalšího vzdělávání pro potřeby dlšího vzdělávání.
 • Spolupráce lektora dalšího vzdělávání s klienty při přípravě vzdělávacích programů a vzdělávacích akcí.
 • Tvorba vzdělávacích programů dalšího vzdělávání.
 • Rozpracovánívzdělávacího programu dalšího vzdělávání do minutového scénáře.
 • Tvorba didaktických maeriálů v oblasti vzdělávání dospělých.
 • Vedení prezenční výuky lektorem dalšího vzdělávání.
 • Vedení online výuky lektorem dalšího vzdělávání.
 • Ověřování a hodnocení dosažených kompetencí účastníků v oblasti vzdělávání dospělých.
 • Reflexe vlastní lektorské práce a evaluace vzdělávací akce v oblasti vzdělávání dospělých.

 

Jak zkouška probíhá

 • Praktické předvedení a ústní ověření
  • Ke zkoušce vypracuje uchazeč modelový vzdělávací program

Podrobné informace o zkoušce: Lektor/lektorka dalšího vzdělávání - Národní soustava kvalifikací (narodnikvalifikace.cz)

 

Cena zkoušky

 3500,- Kč

 

Termín zkoušky:

15. 5. 2024 

 

Přihláška 

Přihlášku je možné zaslat následujícími způsoby:

Nástroje

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (3.9 + 32.2) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Baarova 1026/2, 140 00 – Praha 4 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 224 943 311
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru