+420 224 943 311 | podatelna@institutpraha.cz
Česky English

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » ZOZ a zkoušky » Průběh ověření ZOZ zkouškou » Podání námitky

Podání námitky

Řízením o námitkách se zabývá § 26 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Námitku je možné podat proti postupu zkušební komise, protože nebyly splněny všechny zákonné podmínky, které ukládá zákon a prováděcí vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů. Zákonnými podmínkami se rozumí skutečnost, že zkouška probíhá před tříčlennou komisí, jejíž činnost řídí předseda, že o průběhu zkoušky je proveden protokol, který je podepsán všemi členy a že není shledáno porušení principů rovného přístupu k uchazečům a rovných podmínek zkoušky.

Není možné podat námitku proti výsledku písemné nebo ústní zkoušky, odstavec 1 § 26 přesně definuje, že námitku je možné podat pouze proti postupu zkušební komise.

Zkušební komise námitkám vyhoví nebo je předá k rozhodnutí ministerstvu vnitra. Ministerstvo vnitra je oprávněno podle § 26 odst. 1 zákona o úřednících při řízení o námitkách zkoumat, zda zkušební komise postupovala v souladu se zákonem nebo jiným právním předpisem. V návaznosti na to je oprávněno změnit nebo zrušit hodnocení komise, bylo-li vydáno v rozporu se zákonem.

Ministerstvo o námitkách rozhodne ve lhůtě 30 dnů od jejich doručení. Dle odstavce 4 § 26 se na řízení o námitkách nevztahují obecné předpisy o správním řízení.

Nástroje

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (43.6 + 29.5) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Baarova 1026/2, 140 00 – Praha 4 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 224 943 311
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru