+420 224 943 311 | podatelna@institutpraha.cz
Česky English

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » O nás » Spolupracujeme » Mezinárodní spolupráce » Bilaterální spolupráce

Bilaterální spolupráce

Na bilaterální bázi Institut spolupracuje s celou řadou institucí zaměřených na problematiku vzdělávání ve veřejné správě. Spolupráce spočívá zejména v realizaci studijních návštěv a přenosu dobré praxe.

Studijní cesty mívají krátkodobý charakter, kdy účastníkům bývá představen systém veřejné správy v České republice a role Institutu ve vzdělávání ve veřejné správě. V posledních letech navštívili Institut zástupci veřejné správy z evropských i asijských zemí.

V rámci aktivit spojených se studijními cestami spolupracoval Institut například s německou Bundesakademie für Öffentliche Verwaltung na zajištění studijních návštěv německých úředníků v České republice. Jednalo se o součást tzv. Evropského recipročního vzdělávacího programu (ERT). Specialitou těchto seminářů je zprostředkování návštěvy účastníka v organizaci stejného nebo podobného zaměření jako jeho domovské, což s sebou přináší možnost výměny zkušeností a případné navázání spolupráce. 

V rámci členství v ENTO (Evropská síť vzdělávacích organizací pro místní a regionální orgány) Institut navázal neformální spolupráci s Istituto della formazione continua/Institute for Long Life Learning ze Švýcarska, jehož představitel aktuálně působí jako předseda ENTO. Jedná se o vzájemnou výměnu zkušeností, účast na mezinárodním setkání, participaci na přípravách Letní školy vzdělávání ve veřejné správě apod.   

 

Dobrých kontaktů se vzdělávacími institucemi po celé Evropě využil Institut k uspořádání   mezinárodního  setkání představitelů evropských vzdělávacích institucí, které se konalo ve dnech 8. – 10. října 2019 a zúčastnilo 18 zahraničních delegátů z 12 zemí (Albánie, Bulharsko, Irsko, Kosovo, Kypr, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovinsko, Srbsko, Švýcarsko), a které proběhlo za účasti představitelů Ministerstva vnitra ČR a Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR. 

Hlavními cíli mezinárodního setkání byly představení Institutem pro veřejnou správu Praha chystané projektu „Letní škola vzdělávání ve veřejné správě“ a diskuze o aktuálních tématech a trendech vzdělávání ve veřejné správě.

„Letní škola vzdělávání ve veřejné správě“ je iniciativou Institutu pro veřejnou správu Praha pro vzdělávací organizace veřejné správy i úředníky veřejné správy ze zahraničí i České republiky. První ročník byl naplánován na srpen 2020 do vzdělávacího střediska Benešov, ale z důvodů zdravotně-bezpečnostních spjatých s pandemií Covid 19 byl odložen na rok 2021. Letní škola si klade za cíl nabídnout předání zkušeností a příkladů dobré praxe v aktuálních veřejnosprávních tématech. Nebude se tak jednat jen o diskuzi o aktuálních trendech ve vzdělávání, ale i o zkvalitnění vzdělávání úředníků veřejné správy v evropských zemích v různých oblastech. Významným výstupem mezinárodního setkání v této oblasti je dohodnutá součinnost se zástupcem švýcarského Istituto Della Formazione Continua z kantonu Ticino a současným prezidentem  Evropské sítě vzdělávacích organizací pro místní samosprávy (ENTO) Paolem Crugnolou.

Diskuze a související prezentace o aktuálních trendech ve vzdělávání ukázaly, že většina přítomných institucí pracuje ve svých vzdělávacích programech s moderními technologiemi. Standardem je eLearningové prostředí, které ale není vhodné pro všechny typy kurzů, a proto se ve stále větší míře prosazuje blended learning. Jako pomocné nástroje pro vzdělávání jsou využívány i komerční aplikace např. prostředí virtuální Google učebny, nástroj elektronického testování Kahoot nebo nástroj na sdílení textů, obrázků a dalších výstupů Padlet.

Dalším diskutovaným tématem byly certifikace a akreditace programů. Zatímco v podmínkách Institutu dochází ke kombinaci akreditovaných a neakreditovaných vzdělávacích programů s tím, že o neakreditované kurzy je menší zájem, zahraniční kolegové vesměs akreditují všechny vzdělávací programy. Například v Řecku získávají účastníci akreditovaných kurzů kredity do svého portfolia, které jim pomáhají v kariérním růstu. Převážná většina vzdělávacích programů je akreditována vysokými školami.

Zajímavým tématem je i pojetí vzdělávání v centru a regionech. V podmínkách Institutu je poskytováno vzdělávání v Praze, vzdělávacím středisku Benešov i prostřednictvím kurzů na míru po celé republice. Obdobná je situace i v zahraničí, kdy kolegové např. v Irsku, Rumunsku nebo Řecku realizují vzdělávací kurzy po celé zemi nebo v některých případech mají své regionální pobočky, které zjednodušují logistiku.

Velmi důležitou a přínosnou oblastí je i interní vzdělávání lektorů a zkušebních komisařů. Za pozornost například stojí propracovaný program slovinské Administration Academy. Jedná se o ucelený modulární systém psychologických a sociálních aspektů vzdělávání a harmonizaci vzdělávacích materiálů a metod, díky němuž mohou lektoři zkvalitnit svou výuku. Slovinská akademie vytvořila 5 nepovinných vzdělávacích modulů, z nichž by měli lektoři absolvovat alespoň 1 ročně.

 

Nástroje

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (16.1 + 26.4) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Baarova 1026/2, 140 00 – Praha 4 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 224 943 311
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru