+420 224 943 311 | podatelna@institutpraha.cz
Česky English

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » O nás » Organizace a působnost » O Institutu

O Institutu

Vzdělávání úředníků územních samosprávných celků
podle zákona č. 312/2002 Sb.

Institut pro veřejnou správu Praha je státní příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem vnitra, zajišťující zejména vzdělávání úředníků územních samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V této činnosti vystupuje ve dvojí roli:

 • Orgán veřejné správy
  Metodicky řídí a koordinuje oblast ZOZ jako kvalifikačního předpokladu pro výkon státní správy v přenesené působnosti, včetně ověření této způsobilosti zkouškou
 • Vzdělávací instituce
  Nabízí úředníkům ucelenou nabídku akreditovaných vzdělávacích programů pro prohlubování kvalifikace.Vzdělávání úředníků územních samospráv se uskutečňuje na základě akreditovaných vzdělávacích programů. Cílem vzdělávání úředníků je úspěšné složení zkoušky zvláštní odborné způsobilosti, kdy Institut je jedinou institucí v ČR oprávněnou k zabezpečování těchto zkoušek.

Dále poskytuje vzdělávání zaměstnancům a státním zaměstnancům dle zákona č. 234/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a související platné legislativy.


Implementace eGovernmentu

V oblasti implementace eGovernmentu zajišťuje:

 • komplexní školení školitelů a zkušebních komisařů české pošty s.p. a Hospodářské komory ČR a ověřování znalostí zkouškou dle zákona č. 21/2002 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zkoušku z konverze podle zákona č. 300/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Ročně Institut připraví a realizuje cca 600 vzdělávacích akcí pro téměř 11 000 účastníků.

Pro udržení vysoké kvality vzdělávacích programů Institut:

 • využívá moderní didaktickou techniku a dodržuje andragogické zásady
 • soustavně pracuje s lektorským sborem
 • využívá analytické činnosti k zjišťování vzdělávacích potřeb
 • na základě zjištěných vzdělávacích potřeb poskytuje garantované, profesionální a kvalitní formy vzdělávání
 • v rámci své nakladatelské a vydavatelské činnosti nabízí kvalitní odbornou literaturu členěnou do několika edičních řad

Institut se výrazně angažuje v zahraničních aktivitách, jak aktivním členstvímmezinárodních odborných uskupeních, tak realizací mezinárodních projektů v oblasti vzdělávání.

Mimo svých výukových prostor v Benešově a Praze realizuje kurzy také v Mostě, Brně a Olomouci, případně v dalších místech.

Nástroje

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (14.8 + 20.5) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Baarova 1026/2, 140 00 – Praha 4 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 224 943 311
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru