+420 224 943 311 | podatelna@institutpraha.cz
Česky English

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Ceník » Daňové doklady

Daňové doklady

Institut pro veřejnou správu Praha (dále jen IVS) je v souladu s platnou právní úpravou povinen vystavovat za svoje služby daňové doklady.

Daňové doklady o účasti na vzdělávací akci obsahují podrobné údaje o vnitřní skladbě nákladů (stravné, poplatek za ubytování a ostatní provozní náklady) ve vazbě na skutečnou účast úředníka na kurzu. Jestliže daňový doklad neobsahuje žádný doplatek, neprovádí již objednatel žádnou další úhradu. Je třeba pečlivě číst daňové doklady, aby nedošlo k zbytečně opakovaným platbám k již uhrazené platbě, což se stává často a zatěžuje administrativu na obou stranách.

Odběratelům, kteří hradí na základě smlouvy platbu za celou vzdělávací akci předem jednou částkou, vystavuje IVS několik daňových dokladů dle počtu vzdělávacích kurzů. V případě úhrady za vzdělávací akci až po jejím uskutečnění vystavuje IVS jeden daňový doklad. Vzdělávací akce může zahrnovat až tři týdenní vzdělávací kurzy a zkoušku ZOZ.

V případě platby předem vystavuje IVS po přijetí platby první daňový doklad (Záloha – Daňový doklad k přijetí platby). IVS je povinen tento daňový doklad vystavit do 15 dní od přijetí platby na účet u ČNB. Je samozřejmě snahou IVS zaslat daňové doklady plátci co nejdříve po přijetí platby. Každý daňový doklad o přijetí platby obsahuje podrobné údaje o přijetí platby a výpočtu daně z přidané hodnoty.

Po uskutečnění jednotlivých kurzů nebo zkoušky ZOZ vystavuje IVS dílčí daňové doklady, kterými postupně vyúčtovává zaplacenou zálohu. V těchto daňových dokladech jsou vyčísleny veškeré zálohované platby, fakturované částky, včetně rozpisu DPH se specifikací zdanitelného plnění. Vzhledem k zákonem stanovenému způsobu omlouvání neúčasti při prohlubování kvalifikace tak však IVS nemůže učinit dříve než po 15 dnech od ukončení kurzu.

Další daňové doklady Institut zašle jako samostatné faktury v případě nadstandardních požadavků za služby a v případě změn ve smlouvě také stornopoplatky.

Daňové doklady IVS odesílá odběratelům prostřednictvím datové schránky, výjimečně poštou.

Dobropisy

  1. Při zrušení kurzu ze strany Institutu bude v případě již uhrazených plateb vystaven dobropis – daňový doklad a vráceny finanční prostředky na účet plátce v plné výši.
  2. V případě omluvy či zrušení účasti na kurzu ze strany úřadu budou na základě dodatku ke smlouvě vráceny na účet plátce veškeré přeplatky ponížené o vyměřený manipulační poplatek. Celkové vyčíslení těchto vztahů vč. manipulačního poplatku bude uvedeno na daňovém dokladu za příslušný kurz.

Nástroje

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (25.5 + 46.2) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Baarova 1026/2, 140 00 – Praha 4 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 224 943 311
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru