+420 974 863 546 | podatelna@institutpraha.cz
Česky English

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » ZOZ a zkoušky » Průběh ověření ZOZ zkouškou » Obsah zkoušky

Obsah zkoušky

Zvláštní odborná způsobilost (ZOZ) obsahuje souhrn znalostí a dovedností nezbytných pro výkon správních činností stanovených vyhláškou č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů.


Obecná část zkoušky

Obecná část zahrnuje znalost základů veřejné správy, zvláště obecných principů organizace a činnosti veřejné správy, znalost zákona o obcích, zákona o krajích, zákona o hlavním městě Praze a správního řádu, a schopnost aplikace těchto znalostí.

Zvláštní část zkoušky

Zvláštní část zahrnuje znalosti nezbytné k výkonu správních činností stanovených vyhláškou č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů.

 

Obsah zkoušky a jeho průběžnou aktualizaci tak, aby odpovídal platnému právnímu stavu, stanovují příslušná ministerstva a ostatní ústřední správní úřady pro zvláštní část zkoušky a Ministerstvo vnitra pro obecnou část zkoušky.

Uvedené subjekty :

  •  určují soubor zkušebních otázek k ústní zkoušce
  • zpracovávají otázky písemného testu
  • stanovují kritéria hodnocení písemné i ústní zkoušky
  • určují seznam právních předpisů a doporučené odborné literatury pro přípravu na zkoušku
  • určují seznam vybraných právních předpisů, které mají být úředníkům k dispozici při přípravě na odpověď u ústní části zkoušky.

Stanoví-li to příslušné ministerstvo nebo jiný ústřední správní úřad, může být součástí zkoušky také zpracování (a při ústní zkoušce obhajoba) projektu, jehož cílem je prokázat schopnosti úředníka aplikovat požadované znalosti v praxi, eventuálně schopnost úředníka systematicky a samostatně písemně zpracovat zadané téma, navazující na obsah příslušné zvláštní odborné způsobilosti. 

Nástroje

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (43.2 + 18.0) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru