+420 224 943 311 | podatelna@institutpraha.cz
Česky English

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Zastupitel » Zastupitel v pře(hle)du

Zastupitel v pře(hle)du

eLearningový vzdělávací program pro zastupitele územních samosprávných celků připravilo Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Institutem pro veřejnou správu Praha.

Cílem kurzu je seznámit účastníky se systémem veřejné správy a postavením zastupitelů územních samosprávných celků, jejich odpovědností, odměňováním a dalšími důležitými oblastmi, které jako zastupitelé potřebují pro výkon své náročné funkce znát.

Kurz je rozdělený do sedmi tematických celků, z nichž každý obsahuje několik kapitol. Jednotlivé kapitoly jsou ukončeny cvičnými testy. V průběhu kurzu budou mít účastníci možnost v eLearningovém prostředí kontaktovat manažera kurzu s dotazy k organizaci studia nebo odbornému obsahu. Na základě dotazů budou do kurzu pro zájemce zařazovány krátké online konzultace s odborníky. Současně bude v případě potřeby kurz reagovat na aktuální situaci a obsah bude doplněn nebo upraven tak, aby stále odpovídal platné legislativě a platnému metodickému výkladu.

Cena za roční přístup na osobu je 50,- Kč. 

Organizační pokyny
  1. Přihlášení – účastníka přihlašuje úřad na přihlášce uveřejněné na www.institutpraha.cz (přihláška)
  2. Pro přihlášení více účastníků z jednoho úřadu lze vyplnit pouze přiloženou excelovou tabulku  (hromadná přihláška) a zaslat na podatelnu Institutu podatelna@institutpraha.cz nebo datovou schránkou.
  3. Nutné vyplnit správně individuální eMailovou adresu každého přihlašovaného
  4. Zařazení do kurzu – Institut po zpracování přihlášky zašle úřadu sdělení o zařazení účastníka do kurzu a zálohovou fakturu.
  5. Přihlášený účastník obdrží na svou eMailovou adresu (uvedenou v přihlášce) přístup do eLearningového kurzu, uživatelské jméno a heslo.
  6. Do kurzu budou účastníci zařazováni každé pondělí. Přihlášky přijaté do středy budou zařazeny do následujícího pondělí, později zaslané mohou být v případě velkého počtu uchazečů zařazeny do kurzů další pondělí.
  7. Kurz je otevřen účastníkovi po dobu 1 roku. Před ukončením lhůty bude eMailem informován o možnosti prodloužení přístupu na další rok. Opět přihlášku potvrdí úřad.

Po dobu studia může účastník zasílat dotazy prostřednictvím LMS manažerovi kurzu. Na základě dotazů budou zařazovány pravidelné online konzultace k předem oznámeným tématům. Četnost konzultací bude 1x za 1 – 2 měsíce (dle konkrétních dotazů), délka cca 1 hodina.

 

Obsah kurzu
Kapitola I - Systém veřejné správy a postavení zastupitelů

Orgány místní samosprávy a jejich kompetence

Starosta, obecní úřad, výbory a komise

Svolávání a průběh zasedání zastupitelstva obce

Právní předpisy

Správní řád

Práva a povinnosti zastupitelů – politická a právní odpovědnost zastupitelů

Střet zájmů

Neslučitelnost funkcí

Zánik mandátu

Odměňování zastupitelů

Volby do zastupitelstev obcí

Kapitola II - Základy finančního řízení obce

Rozpočet obce

Rozpočtový proces

Pravomoci orgánů obce v rámci rozpočtového procesu

Rozpočtové provizorium

Změny rozpočtu – rozpočtová opatření

Závěrečný účet

Právní předpisy

Kapitola III. - Základy strategického řízení obce

Strategie v kostce

Typy strategických dokumentů

Příprava strategie

Realizace strategie

Proč strategie vytvářet

Program rozvoje obce

Další strategické materiály obce

Kapitola IV. -  Digitalizace veřejné správy

Právní předpisy

Koncepce a strategie řízení ICT

Architektura úřadu

Data a jejich sdílení

Obslužné kanály veřejné správy

Asistovaná přepážka úřadu

Kontaktní místo veřejné správy Czech POINT

Datové schránky

Agendové portály úřadů

Elektronická komunikace, elektronický podpis

Kontaktní centrum úřadu

Identifikace subjektů v informačních systémech

Elektronický oběh dokumentů

Komunikační infrastruktura veřejné správy

Cloudové služby

Kapitola V. – Komunikace s občany

Poskytování a zveřejňování informací obcemi

Právní předpisy

Aktivní a pasivní poskytování informací

Způsoby vyřízení žádosti o informace, úhrada nákladů

Ochrana žadatele proti postupu povinného subjektu

Speciální právo občanů na vybrané informace o činnosti obce

Speciální právo zastupitelstva obce na vybrané informace o činnosti obce

Zapojení občanů do chodu obce – participace občanů, práva občana vyjadřovat se k rozpočtu aj.

Místní referendum

Petice

Právo shromažďovací

Kapitola VI -  Ochrana osobních údajů GDPR

Soukromí občanů - osobní údaje

Hlavní zásady při zpracování osobních údajů

Oprávnění zpracovávat osobní údaje

Kapitola VII – Integrace cizinců

Politika integrace

Dotační řízení pro projekty obcí a městských částí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni

 

Kapitoly jsou ukončené cvičnými testy. Na závěr kurzu je generován jeden závěrečný test. Studující obdrží okamžité vyhodnocení testu. Výsledky testů se neukládají ani nevykazují, je na studujícím, zda je využije.
 
LETÁČEK KE KURZU

Nástroje

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (44.8 + 19.6) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Baarova 1026/2, 140 00 – Praha 4 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 224 943 311
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru