+420 224 943 311 | podatelna@institutpraha.cz
Česky English

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » ZOZ a zkoušky » Zkušební otázky » Seznam právních předpisů ke zkoušce

Seznam právních předpisů ke zkoušce

Při přípravě odpovědi u ústní zkoušky k ověření zvláštní odborné způsobilosti má úředník možnost nahlédnout do souboru právních předpisů vztahujících se ke zvláštní odborné způsobilosti. Tento soubor stanovují dle věcné příslušnosti odpovědná ministerstva nebo ostatní ústřední správní úřady.

Obecná část zvláštní odborné způsobilosti OBEC
Správní činnosti dle vyhlášky č. 512/2002 Sb., v platném znění
při přestupkovém řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a správních řízení souvisejících BPSP
při prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi CHLP
při správě daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění DANE
v silniční dopravě DOP
při správním rozhodování a dozorové činnosti při provozování drah a drážní dopravy DRAH
při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu FIN
při přípravě a realizaci hospodářských opatření pro krizové stavy HOKS
v lesním hospodářství a myslivosti LHM
při správě matrik a státního občanství MAT
v ochraně přírody a krajiny OCHP
v hospodaření s odpady OH
při zajištění ochrany obyvatel a krizovém řízení OOKR
při vedení evidence obyvatel a vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů OPCD
v ochraně ovzduší OVZD
při památkové péči a správě sbírek muzejní povahy PP
při správním rozhodování o registračních úkonech v oblasti provozu silničních vozidel REG
při správním rozhodování o řidičských oprávněních a řidičských průkazech RORP
při správním rozhodování a dozorové činnosti v silničním hospodářství SH
ve školství SKOL
při sociálně-právní ochraně dětí SPO
při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění SR
v sociálních službách SS
v územním plánování UP
ve vodním hospodářství VH
při výkonu veřejného opatrovnictví VO
při přestupkovém řízení ve věci  pořádku ve státní správě, pořádku v územní samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití a majetku VP
při správě živnostenského podnikání ZP
ve zdravotnictví ZDR
v zemědělství ZEM
při ochraně zemědělského půdního fondu ZPF
při posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevenci a omezování znečištění ZPIP

Nástroje

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (9.2 + 36.3) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Baarova 1026/2, 140 00 – Praha 4 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 224 943 311
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru