+420 224 943 311 | podatelna@institutpraha.cz
Česky English

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » O nás » Novinky » Informace k průběhu výuky a zkoušek

Informace k průběhu výuky a zkoušek

Na této stránce postupně uveřejňujeme nové informace k průběhu výuky a zkoušek

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

V souladu s přílohou č. 1 usnesení vlády č. 532 ze dne 7. června 2021, (Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví), jsou všichni účastníci prezenčních zkoušek povinni po vstupu do budovy Institutu pro veřejnou správu Praha (Praha, Benešov) prokázat podmínky ve znění citovaného opatření:

 • potvrzením o provedení RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nejdéle před 7 dny, nebo
 • potvrzením o testování  POC (antigenním) testem na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nejdéle před 72 hodinami, nebo
 • potvrzením, že byla osoba  očkována proti onemocnění COVID-19, přičemž:
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
  • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
 • potvrzením nebo čestným prohlášením o laboratorně potvrzeném prodělání onemocnění COVID-19, přičemž již uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnosti viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,

přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.

V případě, že se účastník zkoušky neprokáže příslušným potvrzením, zkoušku nebude moci absolvovat.

Po celou dobu musí mít účastník zkoušky ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem.

Na základě platných epidemických opatření se následující plánované zkoušky zvláštní odborné způsobilosti od 1. března 2021 a dále uskuteční podle zaslaných sdělení Institutu pro veřejnou správu Praha.

Zkoušky se uskuteční za maximálních protiepidemických opatření.

Zkoušky podle zákona č. 250/2016 Sb. probíhají podle zaslaných sdělení.

Přípravy na zvláštní část zkoušky ZOZ do odvolání probíhají distanční formou.

Studující i úřady budou o konkrétní podobě přípravy informováni do doby původně plánovaného nástupu do vzdělávacího střediska Benešov.

Zkoušky pokračují za dodržování všech epidemiologických opatření ve sdělených termínech.
Informace ke konkrétní správní činnosti podá pedagogický specialista, viz kontakty níže.

 

Příprav na obecnou část zkoušky ZOZ probíhají eLearningem

Vzhledem k epidemiologické situaci proběhnou přípravy distanční formou. Úřady, jejichž úředníci jsou do těchto termínů zařazení, již byly informovány dopisem.

E-learningový vzdělávací program je akreditovaný na 30 výukových hodin stejně jako prezenční forma přípravy. Vzdělávací program bude přístupný po dobu dvou měsíců. Po celou dobu budou mít studující k dispozici tutora, který je připraven odpovídat na dotazy.

Kurz obsahuje audiovizuální, případně audio záznamy přednášek z veřejné správy a správního řádu, které si mohou úředníci vyslechnout opakovaně v průběhu studia. Každá kapitola je zaměřena na jedno zkušební téma a kromě výkladové části obsahuje i procvičovací a opakovací zpětnovazebnou část.

Nad rámec vzdělávacího programu je do kurzu mimořádně zařazený čtyřhodinový webinář, který bude zaměřený na procvičování učiva. Účastníci mohou online v reálném čase klást dotazy odborným lektorům.

Informace k obsahu a průběhu studia: Mgr. Andrea Hrečková, a.hre@institutpraha.cz

 

Stanovisko Ministerstva vnitra k běhu 18 měsíční lhůty k prokázání zvláštní odborné způsobilosti po ukončení nouzového stavu (30. 6. 2020)

 

 

 

 

Kontakty na pedagogické specialisty pro případné dotazy k výuce jednotlivých příprav ke zkoušám ZOZ

(seznam kódů správních činností)

Pedagogický specialista

Telefon

e-mail

ZOZ v kompetenci

PhDr. Lenka HRONOVÁ

+420 733 129 063

l.hro@institutpraha.cz

VO, SPO, VP, PP

Mgr. Šárka KUŠKOVÁ

+420 739 032 614

s.kus@institutpraha.cz

HOKS, LHM, ZP, MAT, OPCD, ZPF

Mgr. Andrea HREČKOVÁ

+420 736 610 240

a.hre@institutpraha.cz

Obecná část ZOZ, ZDR

PhDr. Jitka NOSKOVÁ

+420 736 610 246

j.nos@institutpraha.cz

DANE, FIN, OH, CHLP, VH

Mgr. Jan POTUCKÝ

+420 702 132 714

j.pot@institutpraha.cz

SR, UP, ZPIP, OVZD, OCHP

Ing. Jaroslav VOBR

+420 739 960 639

j.vob@institutpraha.cz

SKOL, ZEM, OOKR

Lenka VÍTOVSKÁ

+420 603 229 382

l.vit@institutpraha.cz

BPSP, DOP, DRAH, REG, RORP, SH, SS

 

 

 

PROVOZNÍ OPATŘENÍ PROTI ONEMOCNĚNÍ COVID-19 VE VZDĚLÁVACÍM STŘEDISKU BENEŠOV

Viz Pro studenty

 

 

16. 9. 2020

NÁHLÉ OMLUVY SOUVISEJÍCÍ S VÝSKYTEM ONEMOCNĚNÍ COVID - 19

 • V případě náhlého zjištění onemocnění Covid – 19 nebo stanovení karantény hygienickou službou, lze účastníka vzdělávací akce omluvit do 3 dnů od zahájení vzdělávací akce,
 • podmínkou je omluvení úředníka vedoucím úřadu prostřednictvím standardního formuláře na omluvy, kdy do poznámky bude uveden „Covid – 19“ nebo „karanténa“,
 • v těchto případech bude účtován stornopoplatek pouze ve výši 10 %.

 

ARCHIVNÍ ZPRÁVY

 

INFORMACE O PŘÍPRAVÁCH KE ZKOUŠCE ZOZ OD 5. ŘÍJNA 2020

 

Počítání lhůt podle zák. č. 312/2002 Sb.,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů - výňatek ze stanoviska Ministerstva vnitra (červen 2020)

16. 4. 2020

Informace pro úřady o opatřeních k přípravám ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti.

 

14. 4. 2020

Příprava ke zkoušce ZOZ od 14. 4. 2020 a v dalších termínech ve vzdělávacím středisku Benešov

 • Obecná čát - Připravujeme rozšíření studia o kombinovanou a distanční formu.
 • Zvláštní část - Výuka bude realizována v náhradním termínu. V řešení je i místo výuky Praha.

 

6. 4. 2020

Přerušená příprava ke zkoušce ZOZ, probíhající v týdnu od 9. 3. 2020 ve vzdělávacím středisku Benešov

 • Obecná část - Úředníkům byly poskytnuty studijní materiály v eLearningovém prostředí. K dispozici mají tutora.
 • Zvláštní část „stavební řád“ – pokud bude možné, studující obdrží studijní materiály v elektronické podobě v eLearningovém prostředí. Další výuka bude realizována v náhradním termínu.
 • Zvláštní část „zemědělství“ – výuka bude realizována v náhradním termínu, v řešení je místo konání Praha.

 

Příprava ke zkoušce ZOZ od 16. 3. 2020 ve vzdělávacím středisku Benešov

 • Obecná část - Úředníkům byly poskytnuty studijní materiály v eLearningovém prostředí, k dispozici mají tutora. O náhradním termínu prezenční výuky bude rozhodnuto v souvislosti s ukončením mimořádných opatření.

 

Institut bude vracet finanční prostředky za nevyčerpané služby ve vzdělávacím středisku Benešov.

 

30. 3. 2020

Nové termíny přípravných kurzů a zkoušek budou oznámeny po zrušení mimořádných opatření přijatých Vládou ČR.

Úředníci, kteří absolvovali celou přípravu, budou včas informováni o termínu zkoušky.

 

 

STANOVISKO MINISTERSTVA VNITRA - LHŮTA K PROKÁZÁNÍ ZOZ V NOUZOVÉM STAVU


Zpět na přehled

Nástroje

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (19.9 + 47.3) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Baarova 1026/2, 140 00 – Praha 4 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 224 943 311
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru