+420 974 863 546 | podatelna@institutpraha.cz
Česky English

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » O nás » Novinky » Informace k průběhu výuky a zkoušek

Informace k průběhu výuky a zkoušek

Na této stránce postupně uveřejňujeme nové informace k průběhu výuky a zkoušek

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Na základě výjimky v Usnesení vlády ČR č. 1376, ze dne 23. 12 .2020, čl. I, bod. 3 c), se plánované zkoušky zvláštní odborné způsobilosti od 4. 1. 2021 a dále uskuteční podle zaslaných sdělení Institutu pro veřejnou správu Praha.

Zkoušky se uskuteční za maximálních protiepidemických opatření.

 

Přípravy na zvláštní část ZOZ plánované od 21. ledna 2021 proběhnou distanční formou.

Studující i úřady budou o konkrétní podobě přípravy informováni do doby původně plánovaného nástupu do vzdělávacího střediska Benešov.

Zkoušky pokračují za dodržování všech epidemiologických opatření ve sdělených termínech.

U zkoušek, které nebyly z důvodu epidemické situace realizovány, jsou účastníkům postupně zaslána sdělení náhradních termínů.

 

Zahájení příprav na obecnou část zkoušky v termínech 4. 1. 2021, 11. 1. 2021 a 18. 1. 2021

Vzhledem k epidemiologické situaci proběhnou přípravy distanční formou. Úřady, jejichž úředníci jsou do těchto termínů zařazení, již byly informovány dopisem.

E-learningový vzdělávací program je akreditovaný na 30 výukových hodin stejně jako prezenční forma přípravy. Vzdělávací program bude přístupný po dobu dvou měsíců. Po celou dobu budou mít studující k dispozici tutora, který je připraven odpovídat na dotazy.

Kurz obsahuje audiovizuální, případně audio záznamy přednášek z veřejné správy a správního řádu, které si mohou úředníci vyslechnout opakovaně v průběhu studia. Každá kapitola je zaměřena na jedno zkušební téma a kromě výkladové části obsahuje i procvičovací a opakovací zpětnovazebnou část.

Nad rámec vzdělávacího programu je do kurzu mimořádně zařazený čtyřhodinový webinář, který bude zaměřený na procvičování učiva. Účastníci mohou online v reálném čase klást dotazy odborným lektorům.

Informace k obsahu a průběhu studia: Mgr. Jana Malinovská, j.mal@institutpraha.cz

 

 

 

 

 

 

Kontakty na pedagogické specialisty pro případné dotazy k výuce jednotlivých příprav ke zkoušám ZOZ

(seznam kódů správních činností)

Pedagogický specialista

Telefon

e-mail

ZOZ v kompetenci

PhDr. Lenka HRONOVÁ

+420 733 129 063

l.hro@institutpraha.cz

SS, VO, SPO, ZDR, VP, PP

Ing. Alexandra JANÁČKOVÁ

+420 739 032 614

a.jan@institutpraha.cz

HOKS, LHM, ZP, MAT, OPCD

Mgr. Jana MALINOVSKÁ

+420 736 610 240

j.mal@institutpraha.cz

Obecná část ZOZ, VH

PhDr. Jitka NOSKOVÁ

+420 736 610 246

j.nos@institutpraha.cz

DANE, FIN, OH, CHLP

Mgr. Jan POTUCKÝ

+420 702 132 714

j.pot@institutpraha.cz

SR, UP, ZPIP, OVZD, OCHP

Ing. Jaroslav VOBR

+420 739 960 639

j.vob@institutpraha.cz

SKOL, ZEM, OOKR

Ing. Lucie ZEMANOVÁ

+420 603 229 382

l.zem@institutpraha.cz

BPSP, DOP, DRAH, REG, RORP, SH, ZPF

 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI - při příjezdu do Vzdělávacího střediska Benešov budou účastníci vzdělávacích akcí požádáni o odevzdání čestného prohlášení o bezinfekčnosti. Formulář je k dispozici také na recepci střediska.

 

PROVOZNÍ OPATŘENÍ PROTI ONEMOCNĚNÍ COVID-19 VE VZDĚLÁVACÍM STŘEDISKU BENEŠOV

Klienty upozorňujeme, že povinné nošení roušky či jinak zakrytých úst a nosu je třeba dodržovat zejména v závislosti na obecně platných vydaných opatřeních pro daný region nebo celou ČR.

Použijte roušku vždy při kontaktu s další osobou nebo osobami, který probíhá v menší vzdálenosti, než jsou 2 metry. Dále také v místech, kde dochází ke shlukování osob.

Každý klient je povinen podepsat čestné prohlášení o bezinfekčnosti, které není starší než 1 den. Podpis čestného prohlášení je podmínkou pro účast na vzdělávací akci.

Z provozních pravidel objektu je klient povinen zejména:

 • Nosit roušku nebo jinak zakrytá ústa a nos ve všech prostorách Institutu.
 • Dodržovat bezpečný odstup min 1.5 m, umožňuje-li to situace. Ve frontách na stravování dodržuje 2 m rozestupy.
 • Vyhazovat použité roušky do vyčleněných označených uzavíratelných nádob.
 • V den odjezdu opustit pokoj do 8:00 hod.

Další informace:

 • Při příjezdu do Vzdělávacího střediska Benešov bude klientům, z preventivních důvodů, měřena teplota bezkontantním teploměrem.
 • V případě naměření zvýšené teploty nad 37,5 °C včetně, i při druhém měření, NEBUDE klientovi umožněn pobyt ve vzdělávacím středisku (bude mu zamezen vstup do areálu).
 • Bude prováděn průběžný úklid včetně dezinfekce společných prostor.
 • Úklid pokojů pro další turnus bude prováděn s použitím virucidních dezinfekčních prostředků.
 • Výdej všech jídel bude prováděn personálem.
 • Po každé skupině klientů v jídelně bude prováděn úklid a mytí stolů.
 • U vstupu do učeben a zkouškových místností bude k dispozici desinfekční prostředek.

16. 9. 2020

NÁHLÉ OMLUVY SOUVISEJÍCÍ S VÝSKYTEM ONEMOCNĚNÍ COVID - 19

 • V případě náhlého zjištění onemocnění Covid – 19 nebo stanovení karantény hygienickou službou, lze účastníka vzdělávací akce omluvit do 3 dnů od zahájení vzdělávací akce,
 • podmínkou je omluvení úředníka vedoucím úřadu prostřednictvím standardního formuláře na omluvy, kdy do poznámky bude uveden „Covid – 19“ nebo „karanténa“,
 • v těchto případech bude účtován stornopoplatek pouze ve výši 10 %.

 

 

ARCHIVNÍ ZPRÁVY

 

INFORMACE O PŘÍPRAVÁCH KE ZKOUŠCE ZOZ OD 5. ŘÍJNA 2020

 

Počítání lhůt podle zák. č. 312/2002 Sb.,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů - výňatek ze stanoviska Ministerstva vnitra (červen 2020)

16. 4. 2020

Informace pro úřady o opatřeních k přípravám ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti.

 

14. 4. 2020

Příprava ke zkoušce ZOZ od 14. 4. 2020 a v dalších termínech ve vzdělávacím středisku Benešov

 • Obecná čát - Připravujeme rozšíření studia o kombinovanou a distanční formu.
 • Zvláštní část - Výuka bude realizována v náhradním termínu. V řešení je i místo výuky Praha.

 

6. 4. 2020

Přerušená příprava ke zkoušce ZOZ, probíhající v týdnu od 9. 3. 2020 ve vzdělávacím středisku Benešov

 • Obecná část - Úředníkům byly poskytnuty studijní materiály v eLearningovém prostředí. K dispozici mají tutora.
 • Zvláštní část „stavební řád“ – pokud bude možné, studující obdrží studijní materiály v elektronické podobě v eLearningovém prostředí. Další výuka bude realizována v náhradním termínu.
 • Zvláštní část „zemědělství“ – výuka bude realizována v náhradním termínu, v řešení je místo konání Praha.

 

Příprava ke zkoušce ZOZ od 16. 3. 2020 ve vzdělávacím středisku Benešov

 • Obecná část - Úředníkům byly poskytnuty studijní materiály v eLearningovém prostředí, k dispozici mají tutora. O náhradním termínu prezenční výuky bude rozhodnuto v souvislosti s ukončením mimořádných opatření.

 

Institut bude vracet finanční prostředky za nevyčerpané služby ve vzdělávacím středisku Benešov.

 

30. 3. 2020

Nové termíny přípravných kurzů a zkoušek budou oznámeny po zrušení mimořádných opatření přijatých Vládou ČR.

Úředníci, kteří absolvovali celou přípravu, budou včas informováni o termínu zkoušky.

 

 

STANOVISKO MINISTERSTVA VNITRA - LHŮTA K PROKÁZÁNÍ ZOZ V NOUZOVÉM STAVU


Zpět na přehled

Nástroje

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (4.8 + 6.7) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru