+420 224 943 311 | podatelna@institutpraha.cz
Česky English

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » ZOZ a zkoušky » Zkušební otázky » ZOZ zvláštní část » ZOZ VO

Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správních činností při výkonu veřejného opatrovnictví.

Zkušební otázky

                                                           Platnost otázek od 1.9.2017

1.      a) Právní osobnost a svéprávnost
b) Postavení opatrovníka, zástupce z členů domácnosti a podpůrce osoby se zdravotním postižením ve zdravotnickém právu
 
 
2.      a) Předběžná prohlášení (forma uzavření dokumentu, možnost jeho prolomení, využívání soudy atd.)
b) Poskytování zdravotních služeb se souhlasem pacienta – informovaný souhlas
 
 
3.      a) Zastoupení členem v domácnosti - kdo může být zástupcem, způsob uzavírání, pravomoci a povinnosti zástupce, ukončení funkce
b) Poskytování zdravotních služeb bez souhlasu pacienta
 
 
4.      a) Nápomoc při rozhodování - způsob vzniku a zániku, pravomoci a povinnosti, konflikt zájmu
b) Nedobrovolná hospitalizace (hmotněprávní úprava)
 
 
5.      a) Nápomoc při rozhodování – role podpůrce v rámci detenčního řízení a v rámci řešení neplatnosti právního jednání
b) Dříve vyslovená přání
 
6.      a) Omezení svéprávnosti (z pohledu hmotného práva)
b) Nahlížení do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi (včetně postavení opatrovníka, zástupce z členů domácnosti a podpůrce)
 
 
7.      a) Související zásahy do práv realizované v rámci omezení svéprávnosti 
b) Přítomnost dalších osob při poskytování zdravotních služeb
 
 
 
8.      a) Řízení ve věcech vyslovení přípustnosti převzetí a držení osob ve zdravotnickém ústavu
b) Neplatnost právního jednání  - důvody neplatnosti jiné než v souvislosti s duševní poruchou  
 
9.      a) Řízení ve věcech vyslovení přípustnosti držení osob v zařízení sociálních služeb
b) Postup opatrovníka při řešení neplatnosti smlouvy
 
10. a) Řízení o omezení svéprávnosti (zahájení řízení, účastníci, důkazy, opravné prostředky atd.)
b) Podávání informací o zdravotním stavu pacientovi a další osobám
 
 
11. a) Řízení o nápomoci při rozhodování, o zastoupení členem domácnosti, o opatrovnictví (postavení opatrovance)
b) Nahlížení do zdravotní dokumentace pacientem a dalšími osobami
 
 
12. a) Vznik a zánik funkce opatrovníka (s omezením svéprávnosti i bez něj), výběr opatrovníka, přechod opatrovnictví při smrti opatrovníka
b) Neplatnost právního jednání z důvodu duševní poruchy (při omezení svéprávnosti i bez omezení svéprávnosti)
 
 
13. a) Povinnosti opatrovníka vůči opatrovanci
b) Práva pacienta dle zákona o zdravotních službách
 
 
14. a) Správa jmění opatrovance
b) Práva pacienta drženého ve zdravotnickém zařízení dle občanského zákoníku (§ 104-110 OZ)
 
 
15. a) Kontrola veřejného opatrovníka (které subjekty mohou provádět kontrolu, zprávy zasílané soudu)
b) Odstoupení od spotřebitelské smlouvy
 
 
16. a) Neběžné právní jednání osoby s omezením svéprávnosti a souhlasy dalších subjektů
b) Zneužívající ujednání
 
 
17. a) Opatrovnická rada – vznik rady
b) Subjekty realizující mimosoudní řešení spotřebitelských sporů - základní přehled
 
 
18. a) Opatrovnická rada - funkce opatrovnické rady, souhlas s neběžným právním jednáním
b) Bezdůvodné obohacení – základní přehled, se zaměřením na postup opatrovníka v návaznosti na neplatnost smlouvy
 
 
19. a) Jiné možnosti ochrany a podpory osoby se zdravotním postižením než omezení svéprávnosti
b) Možnosti bezplatné právní pomoci
 
 
20. a) Samostatné právní jednání osoby omezené ve svéprávnosti
b) Postup opatrovníka při soudním výkonu či exekuci opatrovance – základní přehled

Seznam literatury a právních předpisů

zpět na přehled

Nástroje

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (13.6 + 4.8) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Baarova 1026/2, 140 00 – Praha 4 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 224 943 311
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru