+420 224 943 311 | podatelna@institutpraha.cz
Česky English

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » ZOZ a zkoušky » Zkušební otázky » ZOZ zvláštní část » ZOZ OVZD

Soubor zkušebních otázek k ověření zvláštní části zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti v ochraně ovzduší podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zkušební otázky

 

1. a) Právní předpisy v ochraně ovzduší, ochrana ovzduší na mezinárodní, evropské a ústavní úrovni, aplikace principů práva životního prostředí v ochraně ovzduší

b) Smogová situace

 

2. a) Povinnosti provozovatelů vyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší

    b) Pojem zdroje znečišťování ovzduší, kategorizace zdrojů

 

3. a) Příloha č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší, sčítání projektovaných kapacit a jmenovitých tepelných příkonů

    b) Povinnosti provozovatelů nevyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší

 

4. a) Nástroje ochrany ovzduší zakotvené v zákoně o ochraně ovzduší

    b) Informační systém kvality ovzduší, řízení a sledování kvality ovzduší, posuzování a vyhodnocení kvality ovzduší, měření imisí základních škodlivin

 

5. a) Správní činnost orgánů ochrany ovzduší, administrativněprávní nástroje (stanoviska, závazná stanoviska, povolení)

    b) Nakládání s organickými rozpouštědly / těkavými organickými látkami a s výrobky s obsahem těkavých organických látek a požadavky na ně, problematika pachových látek

 

6. a) Koncepční nástroje ochrany ovzduší

    b) Vztah obecných a specifických emisních limitů, emisní stropy a technické podmínky provozu stacionárního zdroje znečišťování ovzduší

 

7. a) Ekonomické nástroje v ochraně ovzduší

    b) Zjišťování a vyhodnocení úrovně znečišťování, způsob a četnost měření

 

8. a) Právo na informace a účast veřejnosti na ochraně ovzduší

    b) Paliva a požadavky na kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzduší

 

9. a) Základní pojmy v oblasti ochrany ovzduší

      b) Tepelné zpracování odpadů

 

10. a) Obecně závazné vyhlášky v zákoně o ochraně ovzduší

      b) Regulace emisí z dopravy

 

11. a) Orgány ochrany ovzduší

      b) Autorizace, základní požadavky na obsah rozptylových studií a odborných posudků

 

12. a) Procesní předpisy v oblasti ochrany ovzduší – vybrané instituty (správní řád, zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, daňový řád)

      b) Základní pojmy v oblasti emisí, emisní limity

 

13. a) Problematika ochrany ovzduší v jiných právních předpisech v oblasti ochrany životního prostředí

      b) Kontrola technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje, provádění kontroly stacionárního zdroje v obydlí, Odborně způsobilé osoby

 

14. a) Právní odpovědnost v ochraně ovzduší – správněprávní, trestněprávní, občanskoprávní     

       b) Základní pojmy v oblasti imisí, imisní limity, znečišťující látky, jejich vliv, vývoj kvality ovzduší v ČR

Seznam literatury a právních předpisů

zpět na přehled

Nástroje

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (42.4 + 17.4) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Baarova 1026/2, 140 00 – Praha 4 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 224 943 311
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru