+420 224 943 311 | podatelna@institutpraha.cz
Česky English

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » ZOZ a zkoušky » Zkušební otázky » ZOZ zvláštní část » ZOZ VP

Soubor zkušebních otázek k ověření zvláštní části zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správních činností při přestupkovém řízení ve věci pořádku ve státní správě, pořádku v územní samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití a majetku podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.

Zkušební otázky

 

(Platnost otázek od 1. 7. 2017, aktualizace 9. 4. 2019)

 
1.      Přestupky proti pořádku ve státní správě
(objasněte skutkovou podstatu přestupku podle § 4 odst. 1 zákona č. 251/2016 Sb., definujte odpovědnost fyzické osoby za přestupek, druhy a výše správních trestů za tento přestupek, zahájení řízení o přestupku, povaha a závažnost přestupku)
 
2.      Přestupky proti pořádku ve státní správě
(objasněte skutkovou podstatu přestupku podle § 4 odst. 1 zákona č. 251/2016 Sb., definujte odpovědnost právnické osoby za přestupek, druhy a výše správních trestů za tento přestupek, zánik odpovědnosti právnické osoby za přestupek, věcná příslušnost k projednávání přestupků)
 
3.      Přestupky proti pořádku ve státní správě
(objasněte skutkovou podstatu přestupku podle § 4 odst. 1 zákona č. 251/2016 Sb., definujte odpovědnost fyzické podnikající osoby za přestupek, druhy a výše správních trestů za tento přestupek, forma zavinění za přestupek fyzické podnikající osoby, předání věci)
 
4.      Přestupky proti pořádku v územní samosprávě
(objasněte skutkovou podstatu přestupku podle § 4 odst. 2 zákona č. 251/2016 Sb., definujte odpovědnost fyzické osoby za přestupek, druhy a výše správních trestů za tento přestupek, definujte omezující opatření, ukládání  pokuty příkazem na místě)
 
5.      Přestupky proti pořádku v územní samosprávě
(objasněte skutkovou podstatu přestupku podle § 4 odst. 2 zákona č. 251/2016 Sb., definujte odpovědnost právnické osoby za přestupek, druhy a výše správních trestů za tento přestupek, definujte liberační důvody zrušení, zánik a přeměna právnické osoby)
 
6.      Přestupky proti pořádku v územní samosprávě
(objasněte skutkovou podstatu přestupku podle § 4 odst. 2 zákona č. 251/2016 Sb., definujte odpovědnost fyzické podnikající osoby za přestupek, druhy a výše správních trestů za tento přestupek, místní příslušnost k projednávání přestupků, zánik odpovědnosti fyzické podnikající osoby za přestupek)
 
7.      Přestupky proti veřejnému pořádku
(objasněte skutkovou podstatu přestupků podle § 5 odst. 1 písm. a) zákona
č. 251/2016 Sb., definujte odpovědnost fyzické osoby za přestupek, druhy a výše správních trestů za tyto přestupky, pokus přestupku, pokračování v přestupku, trvající přestupek, opakované spáchání přestupku)
 
8.      Přestupky proti veřejnému pořádku
(objasněte skutkovou podstatu přestupků podle § 5 odst. 1 písm. b) zákona
č. 251/2016 Sb., definujte odpovědnost fyzické osoby za přestupek, druhy a výše správních trestů za tyto přestupky, ukládání trestů za více přestupků, přerušení řízení)
 
9.      Přestupky proti veřejnému pořádku
(objasněte skutkovou podstatu přestupků podle § 5 odst. 1 písm. c) zákona
č. 251/2016 Sb., definujte odpovědnost fyzické osoby za přestupek, druhy a výše správních trestů za tyto přestupky, zánik odpovědnosti za přestupek, zastavení řízení)
 
10. Přestupky proti veřejnému pořádku
(objasněte skutkovou podstatu přestupků podle § 5 odst. 1 písm. d) zákona
č. 251/2016 Sb., definujte odpovědnost fyzické osoby za přestupek, druhy a výše správních trestů za tyto přestupky, noční klid, ústní jednání)
 
11. Přestupky proti veřejnému pořádku
(objasněte skutkovou podstatu přestupků podle § 5 odst. 1 písm. e) zákona
č. 251/2016 Sb., definujte odpovědnost fyzické osoby za přestupek, druhy a výše správních trestů za tyto přestupky, okolnosti vylučující protiprávnost, vyloučení z projednávání a rozhodování věci)
 
12. Přestupky proti veřejnému pořádku
(objasněte skutkovou podstatu přestupků podle § 5 odst. 1 písm. f) zákona
č. 251/2016 Sb., definujte odpovědnost fyzické osoby za přestupek, druhy a výše správních trestů za tyto přestupky, podmíněné upuštění od uložení správního trestu, narovnání)
 
13. Přestupky proti veřejnému pořádku
(objasněte skutkovou podstatu přestupků podle § 5 odst. 1 písm. g) zákona
č. 251/2016 Sb., definujte odpovědnost fyzické osoby za přestupek, druhy a výše správních trestů za tyto přestupky, polehčující a přitěžující okolnosti, odložení věci)
 
14. Přestupky proti veřejnému pořádku
(objasněte skutkovou podstatu přestupků podle § 5 odst. 1 písm. h) zákona
č. 251/2016 Sb., definujte odpovědnost fyzické osoby za přestupek, druhy a výše správních trestů za tyto přestupky, mimořádné snížení výměry pokuty, společné řízení)
 
15. Přestupky proti veřejnému pořádku
(objasněte skutkovou podstatu přestupků podle § 5 odst. 1 písm. i) zákona
č. 251/2016 Sb., definujte odpovědnost fyzické osoby za přestupek, druhy a výše správních trestů za tyto přestupky, ochranná opatření, náhrada nákladů řízení)
 
16. Přestupky proti veřejnému pořádku
(objasněte skutkovou podstatu přestupků podle § 5 odst. 1 písm. j) zákona
č. 251/2016 Sb., definujte odpovědnost fyzické osoby za přestupek, druhy a výše správních trestů za tyto přestupky, správní tresty, řízení o odvolání)
 
17. Přestupky proti veřejnému pořádku
(objasněte skutkovou podstatu přestupků podle § 5 odst. 2 písm. a) zákona
č. 251/2016 Sb., definujte odpovědnost právnické osoby za přestupek, druhy
a výše správních trestů za tyto přestupky, přestupek a pokus přestupku, oznamování přestupku)
 
18. Přestupky proti veřejnému pořádku
(objasněte skutkovou podstatu přestupků podle § 5 odst. 2 písm. b) zákona
č. 251/2016 Sb., definujte odpovědnost právnické osoby za přestupek, druhy
a výše správních trestů za tyto přestupky, napomenutí a pokuta, přezkumné řízení)
 
19. Přestupky proti veřejnému pořádku
(objasněte skutkovou podstatu přestupků podle § 5 odst. 2 písm. c) zákona
č. 251/2016 Sb., definujte odpovědnost právnické osoby za přestupek, druhy
a výše správních trestů za tyto přestupky, promlčecí doby, běh a stavění promlčecí doby, výroková část rozhodnutí o přestupku)
 
20. Přestupky proti veřejnému pořádku
(objasněte skutkovou podstatu přestupků podle § 5 odst. 2 písm. d) zákona
č. 251/2016 Sb., definujte odpovědnost právnické osoby za přestupek, druhy
a výše správních trestů za tyto přestupky, přechod odpovědnosti právnické osoby za přestupek, zákonný zástupce a opatrovník mladistvého obviněného)
 
21. Přestupky proti veřejnému pořádku
(objasněte skutkovou podstatu přestupků podle § 5 odst. 2 písm. e) zákona
č. 251/2016 Sb., definujte odpovědnost právnické osoby za přestupek, druhy
a výše správních trestů za tyto přestupky, zákaz činnosti, přezkum příkazu na místě)
 
22. Přestupky proti občanskému soužití
(objasněte skutkovou podstatu přestupků podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona
č. 251/2016 Sb., definujte odpovědnost fyzické osoby za přestupek, druhy a výše správních trestů za tyto přestupky, osoba přímo postižená spácháním přestupku, smír, omyl skutkový, omyl právní)
 
23. Přestupky proti občanskému soužití
(objasněte skutkovou podstatu přestupků podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona
č. 251/2016 Sb., definujte odpovědnost fyzické osoby za přestupek, druhy a výše správních trestů za tyto přestupky, mladiství jako pachatel přestupku, příkaz na místě)
 
24. Přestupky proti občanskému soužití
(objasněte skutkovou podstatu přestupků podle § 7 odst. 1 písm. c) zákona
č. 251/2016 Sb., definujte odpovědnost fyzické osoby za přestupek, druhy a výše správních trestů za tyto přestupky, řízení se souhlasem přímo postižené osoby, přestupek spáchaný opakovaně)
 
25. Přestupky proti občanskému soužití
(objasněte skutkovou podstatu přestupků podle § 7 odst. 2 písm. a) zákona
č. 251/2016 Sb., definujte odpovědnost právnické osoby za přestupek, druhy
a výše správních trestů za tyto přestupky, osoba přímo postižená přestupkem, omezující opatření, smír)
 
26. Přestupky proti občanskému soužití
(objasněte skutkovou podstatu přestupků podle § 7 odst. 2 písm. b) zákona
č. 251/2016 Sb., definujte odpovědnost právnické osoby za přestupek, druhy
a výše správních trestů za tyto přestupky, osoby blízké, dokazování)
 
27. Přestupky proti občanskému soužití
(objasněte skutkovou podstatu přestupků podle § 7 odst. 3 zákona
č. 251/2016 Sb., definujte odpovědnost fyzické podnikající osoby za přestupek, druhy a výše správních trestů za tyto přestupky, opakující se přestupek, evidence přestupků, příkaz na místě)
 
28. Přestupky proti majetku
(objasněte skutkovou podstatu přestupků podle § 8 odst. 1 písm. a) zákona
č. 251/2016 Sb., definujte odpovědnost fyzické osoby za přestupek, druhy a výše správních trestů za tyto přestupky, spolupachatel, komise k projednávání přestupků)
 
29. Přestupky proti majetku
(objasněte skutkovou podstatu přestupků podle § 8 odst. 1 písm. b) zákona
č. 251/2016 Sb., definujte odpovědnost fyzické osoby za přestupek, druhy a výše správních trestů za tyto přestupky, poškozený, organizátor, návodce, pomocník)
 
30. Přestupky proti majetku
(objasněte skutkovou podstatu přestupků podle § 8 odst. 1 písm. c) zákona
č. 251/2016 Sb., definujte odpovědnost fyzické osoby za přestupek, druhy a výše správních trestů za tyto přestupky, řízení o náhradě škody, pokus přestupku)
 
31. Přestupky proti majetku
(objasněte skutkovou podstatu přestupků podle § 8 odst. 1 písm. d) zákona
č. 251/2016 Sb., definujte odpovědnost fyzické osoby za přestupek, druhy a výše správních trestů za tyto přestupky, nepřímé pachatelství, ukládání správních trestů mladistvým)
 
32. Přestupky proti majetku
(objasněte skutkovou podstatu přestupků podle § 8 odst. 2 písm. a) zákona
č. 251/2016 Sb., definujte odpovědnost právnické osoby za přestupek, druhy
a výše správních trestů za tyto přestupky, propadnutí věci nebo náhradní hodnoty, řízení o náhradě škody a vydání bezdůvodného obohacení)
 
33. Přestupky proti majetku
(objasněte skutkovou podstatu přestupků podle § 8 odst. 2 písm. b) zákona
č. 251/2016 Sb., definujte odpovědnost fyzické podnikající osoby za přestupek, druhy a výše správních trestů za tyto přestupky, opakované spáchání přestupku, příkaz)
 
34. Přestupky proti majetku
(objasněte skutkovou podstatu přestupků podle § 8 odst. 2 písm. c) zákona
č. 251/2016 Sb., definujte odpovědnost fyzické podnikající osoby za přestupek, druhy a výše správních trestů za tyto přestupky, upuštění od uložení správního trestu, obviněný)
 
35. Přestupky proti majetku
(objasněte skutkovou podstatu přestupků podle § 8 odst. 2 písm. d) zákona
č. 251/2016 Sb., definujte odpovědnost fyzické podnikající osoby za přestupek, druhy a výše správních trestů za tyto přestupky, zabrání věci nebo náhradní hodnoty, nové rozhodnutí)

Seznam literatury a právních předpisů

zpět na přehled

Nástroje

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (20.6 + 6.1) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Baarova 1026/2, 140 00 – Praha 4 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 224 943 311
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru