+420 224 943 311 | podatelna@institutpraha.cz
Česky English

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Vidimace a legalizace

Kurz: Vidimace a legalizace

Vidimace a legalizace

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Vedoucí úředníci a úředníci územních samosprávných celků

Typ prohlubování kvalifikace

Průběžné vzdělání

Cíl

Prohloubit vedoucím úředníkům a úředníkům územně samosprávných celků znalosti a dovednosti v oblasti vidimace a legalizace

Program

Vzdělávací program svým obsahem odpovídá kompletní přípravě na zkoušku z ověřování včetně praktického nácviku příslušných úředních úkonů. Absolvování kurzu lze doporučit také všem úředníkům, kteří provádějí konverzi dokumentů a nemají zkoušku z ověřování.
Tento kurz doporučujeme všem, kdo budou mít vidimaci a legalizaci v náplni práce. Velmi užitečný může být pro zastupitele, kteří sice neskládají zkoušku, ale tyto úkony provádějí. Vynikající lektorské obsazení je zárukou kvality kurzu.

Program semináře:
• Platná právní úprava
• Působnost na úseku ověřování
• Kdo může provádět ověřování

VIDIMACE
• Pojem
• Způsob vyznačení vidimace
• Ověřovací doložka pro vidimaci
• Kdy se neprovede vidimace

LEGALIZACE
• Pojem
• Legalizace za účasti dvou svědků
• Úřední ověření elektronického podpisu na dokumentu v elektronické podobě
• Způsob vyznačení legalizace
• Ověřovací doložka pro legalizaci
• Kdy se neprovede legalizace
• Prokázání totožnosti žadatele o legalizaci, včetně změn

• Postup krajského úřadu, úřadu s rozšířenou působností, obecního úřadu, České pošty a Hospodářské komory neprovedou-li vidimaci nebo legalizaci
• Evidence vidimací a legalizací
• Podpisové vzory, vzory otisků úředního razítka
• Správní poplatky na úseku vidimace a legalizace, včetně změn
• Kontrolní činnost
• Autorizovaná konverze dokumentů – základní informace
• Ověřování podle notářského řádu
• Ověřování podle zákona o advokacii
• Ověřování velitelem lodě

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
Ing. Lucie Stupková, l.stu@institutpraha.cz
mobil: +420 736 610 231, tel: +420 224 943 322


Informace o přihláškách a další organizační záležitosti:
Jana Kovťuková, j.kov@institutpraha.cz, tel: 224 943 334

Právní předpisy

Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů, v plném rozsahu

Vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů, v plném rozsahu

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, část čtvrtá

Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, ustanovení týkajících se ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu

Vyhláška č. 272/2000 Sb., o ověřování pravosti podpisu nebo shody opisu nebo kopie s listinou velitelem lodě

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 
Aktuálně není vypsán žádný termín. Máte-li však zájem o účast na kurzu nebo další informace, prosím, obraťte se na výše uvedené kontaktní osoby.

Nástroje

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (45.4 + 23.6) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Baarova 1026/2, 140 00 – Praha 4 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 224 943 311
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru