+420 224 943 311 | podatelna@institutpraha.cz
Česky English

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » ZOZ a zkoušky » Zkušební otázky » ZOZ zvláštní část » ZOZ CHLP

Soubor zkušebních otázek k ověření zvláštní části zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správních činností při prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.

Zkušební otázky

(platné od 2. října 2018)
 
1.                  Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi – předmět úpravy, základní pojmy.
 
2.                  Co jsou změny v objektu podle zákona č. 224/2015 Sb.? Jaké povinnosti z nich vyplývají pro provozovatele?
 
3.                  Vysvětlete pojem nebezpečná látka, umístění nebezpečné látky (uveďte příklady možných situací) a závažná havárie podle zákona č. 224/2015 Sb.
 
4.                  Seznam nebezpečných látek, následné kroky pro zařazení/nezařazení objektu do působnosti zákona č. 224/2015 Sb.
 
5.                  Význam a obsah návrhu na zařazení objektů nebo zařazení do skupiny A nebo B.
 
6.                  Postup při zařazování objektu podle zákona č. 224/2015 Sb., zpracování návrhu na zařazení, kontrola správné klasifikace uvedených nebezpečných látek, případně výpočtu.
 
7.                  Jaký je postup krajského úřadu v případě vyhodnocení možnosti vzniku domino efektu podle zákona č. 224/2015 Sb.?
 
8.                  Vysvětlete pojem provozovatel podle zákona č. 224/2015 Sb. Jaké jsou povinnosti provozovatele v celém životním cyklu objektu vyplývající z tohoto zákona?
 
9.                  Jaká je úloha krajského úřadu podle zákona č. 224/2015 Sb. při rozhodování o umístění objektů s nebezpečnými chemickými látkami v řízeních podle stavebního zákona?
 
10.              Pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku závažné havárie, povinnosti provozovatele a povinnosti krajského úřadu podle zákona č. 224/2015 Sb.
 
11.              Vysvětlete pojem identifikace zdrojů rizika, analýza rizik a hodnocení rizik závažné havárie podle zákona č. 224/2015 Sb. a příslušné vyhlášky.
 
12.              Vysvětlete pojem přijatelnost rizika vzniku závažné havárie při aplikaci zákona č. 224/2015 Sb. (vyhláška č. 227/2016 Sb.).
 
13.              Vysvětlete, co je systém řízení bezpečnosti v objektu podle zákona č. 224/2015 Sb., a popište jeho nejdůležitější tematické oblasti.
 
14.              Vysvětlete, k čemu slouží posouzení rizik možného vzniku závažné havárie podle zákona č. 224/2015 Sb. a co posouzení rizik zahrnuje (vyhláška č. 227/2016 Sb.).
 
15.              Vysvětlete pojem možný a identifikovaný scénář závažné havárie podle zákona č. 224/2015 Sb. (vyhláška č. 227/2016 Sb.).
 
16.              Jaká je struktura bezpečnostního programu? Jak postupuje krajský úřad při schvalování předloženého programu u stávajících objektů a jaký je postup krajského úřadu u nových objektů?
 
17.              Jaké jsou povinnosti provozovatele objektu zařazeného do skupiny A?
 
18.              Struktura a obsah jednotlivých částí bezpečnostního programu.
 
19.              Jaká je struktura bezpečnostní zprávy? Jak postupuje krajský úřad při schvalování předložené bezpečnostní zprávy u stávajících objektů a jaký je postup krajského úřadu u nových objektů?
 
20.              Jaké jsou povinnosti provozovatele objektu zařazeného do skupiny B?
 
21.              Struktura a obsah jednotlivých částí bezpečnostní zprávy.
 
22.              Plán fyzické ochrany, rozsah a způsob zpracování, předložení, zkoušky, kontrola.
 
23.              Vnitřní havarijní plán – co je jeho obsahem, jaká je jeho struktura, kdo, kdy a komu se předkládá, aktualizace, prověření, kontrola.
 
24.              Zóna havarijního plánování – kdo ji stanovuje, které právní předpisy stanovují rozsah a způsob zpracování podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování a pro vypracování vnějšího havarijního plánu.
 
25.              Stanovení zóny havarijního plánování, postup při jejím vymezení.
 
26.              Náležitosti obsahu vnějšího havarijního plánu, veřejné projednávání, prověření aktuálnosti.
 
27.              Popište postup krajského úřadu při zajišťování veřejného projednání bezpečnostní dokumentace a vnějšího havarijního plánu, popř. jejich aktualizací.
 
28.              Uveďte a popište všechny možné způsoby informování veřejnosti podle zákona č. 224/2015 Sb.
 
29.              Způsob zpracování informace určené veřejnosti a postup při zabezpečování informování veřejnosti v zóně havarijního plánování podle zákona č. 224/2015 Sb.
 
30.              Popište povinnosti krajského úřadu a provozovatele při vzniku závažné havárie podle zákona č. 224/2015 Sb.
 
31.              Konečná zpráva o vzniku a dopadech závažné havárie podle zákona č. 224/2015 Sb., pravomoc krajského úřadu.
 
32.              Které orgány veřejné správy vykonávající státní správu podle zákona č. 224/2015 Sb. na úseku prevence závažných havárií? Jaké jsou jejich úkoly?
 
33.              Povinnosti orgánů veřejné správy při výkonu veřejné správy při prevenci závažných havárií.
 
34.              Které jsou orgány kontroly a jaký je předmět kontroly podle zákona č. 224/2015 Sb.?
 
35.              Jaká je úloha České inspekce životního prostředí podle zákona č. 224/2015 Sb.?
 
36.              Jaká je úloha krajského úřadu při provádění kontroly u provozovatele podle zákona č. 224/2015 Sb.?
 
37.              Plán kontrol a zpráva o kontrole podle zákona č. 224/2015 Sb.
 
38.              Přestupky podle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, příklady, projednávání, pokuty a jejich rozsah, další podmínky.
 
39.              Kdo hradí finanční náklady související s plněním povinností, které jsou uloženy podle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií? Popište mechanismus.
 
40.              Jaké jsou nové trendy v problematice prevence závažných havárií?
 
Z výše uvedeného souboru si úředník u ústní zkoušky vylosuje 2 otázky.

Seznam literatury a právních předpisů

zpět na přehled

Nástroje

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (8.2 + 22.5) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Baarova 1026/2, 140 00 – Praha 4 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 224 943 311
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru