+420 224 943 311 | podatelna@institutpraha.cz
Česky English

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » ZOZ a zkoušky » Zkušební otázky » ZOZ zvláštní část » ZOZ HOKS

Soubor zkušebních otázek k ověřování zvláštní části zvláštní odborné způsobilosti při výkonu správní činnosti při přípravě a realizaci hospodářských opatření pro krizové stavy podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a změně některých zákonů.

Zkušební otázky

(Platnost od 1. 1. 2024)
 
 
1. Vysvětlete pojem hospodářská opatření pro krizové stavy (HOPKS), pro které krizové stavy jsou určena, co zahrnuje systém hospodářských  opatření pro krizové stavy, k čemu a pro koho jsou učena, objasněte, jak jsou hospodářská opatření spjata s krizovým plánováním, uveďte možné konkrétní praktické příklady hospodářských opatření.
 
 
2. Systém nouzového hospodářství, za kterých krizových stavů se využívá, k čemu a pro koho je určen, co systém umožňuje a na jakých principech funguje.
 
 
3. Pohotovostní zásoby (PZ), k čemu slouží, kdo je vytváří a v jakém případě, postup tvorby PZ, kdo je oprávněn rozhodnout o použití PZ, kdy musí být použité PZ nejpozději vráceny, jaké jsou možnosti jejich použití po ukončení krizového stavu.
 
 
4. Státní hmotné rezervy, jejich účel, členění a způsob jejich tvorby, kdo zabezpečuje jejich uvolnění a pronájem. Jaký je rozdíl mezi ochraňovatelem a subjektem hospodářské mobilizace ve vztahu ke státním hmotným rezervám.
 
 
5. Plán nezbytných dodávek, vysvětlete jeho účel, kdo plán zpracovává, jeho obsah a formu, postup při zpracování plánu nezbytných dodávek, způsob zajištění nezbytných dodávek pro které nelze nalézt vhodného dodavatele.
 
 
6. Základní úkoly vlády, ústředních správních úřadů, krajských úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností v systému HOPKS.
 
 
7. Zásoby pro humanitární pomoc (ZHP), jejich místo v systému HOPKS, pro koho jsou určeny, v jaké situaci a kým mohou být vyžádány, kdo rozhodne o jejich vydání, postup při vyžádání, odpovědnost za jejich přidělení, složení ZHP (obecně).
 
 
8. Vysvětlete pojem nezbytná dodávka, z čeho a jak vznikne požadavek na nezbytnou dodávku (potřeba nezbytné dodávky), způsob zajištění nezbytné dodávky. Jak se zajišťuje nezbytná dodávka, která svým významem přesahuje územní obvod kraje a způsob zajištění nezbytné dodávky pro níž nebyl nalezen dodavatel. Kdo hradí nezbytnou dodávku.
 
 
9. Regulační opatření, k čemu jsou určena, kdy mohou být nařízena, kdo je oprávněn je nařídit, jakým způsobem se nařizují. Kdy musí být regulační opatření nejpozději zrušena, kdo hradí náklady na regulační opatření.
 
 
10. Jaké je místo a úloha Správy státních hmotných rezerv v systému hospodářských opatření pro krizové stavy.
 
 
11. K čemu slouží IS Argis a co umožňuje v etapě přípravy na krizové situace a po vzniku krizové situace. Popište základní principy činnosti systému, zásady přístupu uživatelů.
 
 
12. Kdo a v jakém rozsahu je oprávněn provádět kontrolu hospodářských opatření pro krizové stavy, kdo, v jaké výši a jakým způsobem může uložit pokutu za nesplnění regulačních opatření.
 
 
13. Co zabezpečuje systém hospodářské mobilizace, čím je tvořen, které dokumenty a na jakém stupni se zpracovávají. Popište jednotlivé etapy přípravy mobilizační dodávky.
 
14. Vysvětlete pravidla vyžadování věcných zdrojů při řešení mimořádné události a za krizové situace, objasněte, které orgány jsou oprávněny tyto zdroje vyžadovat a jak při tom postupují, popište nástroj informační podpory tohoto procesu.

Seznam literatury a právních předpisů

zpět na přehled

Nástroje

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (37.4 + 21.7) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Baarova 1026/2, 140 00 – Praha 4 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 224 943 311
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru