+420 224 943 311 | podatelna@institutpraha.cz
Česky English

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » ZOZ a zkoušky » Zkušební otázky » ZOZ zvláštní část » ZOZ SH

Soubor zkušebních otázek k ověřování zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správních činností při správním rozhodování a dozorové činnosti v silničním hospodářství dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.

Zkušební otázky

(Platnost otázek od 15. 2. 2018)
   
1.      Příslušnost k výkonu státní správy ve věcech dálnic, silnic, místních a veřejně přístupných účelových komunikací.
2.      Jednotlivé kategorie pozemních komunikací, jejich stručná charakteristika a vlastnictví.
3.      Charakteristika silnic a zvláštnosti průjezdního úseku.
4.      Charakteristika místních komunikací.
5.      Charakteristika účelových komunikací.
6.      Zařazování do kategorií pozemních komunikací, změny uvnitř kategorií, zrušení dálnice, silnice a místní komunikace, příslušnost silničního správního úřadu.
7.      Připojování pozemních komunikací, příprava a vydání správního rozhodnutí, příslušnost silničních správních úřadů.
8.     Silniční pozemek, těleso pozemní komunikace, silniční pomocný pozemek, silniční vegetace
9.      Průjezdní úsek dálnice a silnice jeho součásti a příslušenství a jeho zvláštnosti.
10. Součásti a příslušenství dálnice, silnice, místní komunikace, průjezdního úseku dálnice a silnice.
11. Působnost speciálních stavebních úřadů, obecné technické požadavky na stavby pozemních komunikací, zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury
12. Stavební povolení, ohlášení stavby.
13. Změna stavby před dokončením, předčasné užívání stavby, zkušební provoz, kolaudační rozhodnutí.
14. Odstranění stavby, kontrolní prohlídky, údržba a nezbytné úpravy stavby.
15. Zřizování věcných břemen podle zákona o pozemních komunikacích, odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě.
16. Obecné užívání, dočasný zákaz stání a zastavení vozidel, odstraňování vraků.
17. Zpoplatnění obecného užívání a druhy zpoplatnění.
18. Uzavírky a objížďky, omezení vjezdu některých vozidel.
19. Náležitosti žádosti a rozhodnutí o uzavírce.
20. Pojem zvláštní užívání, rozdíl mezi obecným a zvláštním užíváním.
21. Náležitosti žádosti a rozhodnutí o zvláštním užívání.
22. Pevné překážky, sjízdnost dálnice, sjízdnost a schůdnost silnice a místní komunikace.
23. Odpovědnost vlastníka dálnice, silnice a místní komunikace za sjízdnost a schůdnost.
24. Běžná a zimní údržba dálnic, silnic a místních komunikací.
25. Silniční ochranná pásma a oprávnění vlastníka dálnice, silnice a místní komunikace.
26. Způsoby ochrany dálnice, silnice a místní komunikace.
27. Styk dálnice, silnice a místní komunikace s podzemním vedením a dráhou.
28. Vážení vozidel, postup a průběh, následná činnost silničního správního úřadu.
29. Postup vlastníka vedení před a při jeho ukládání do pozemní komunikace.
30. Výkon státního dozoru nad dálnicemi, silnicemi, místními a veřejně přístupnými účelovými komunikacemi. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).
31. Přestupky fyzických, právnických a podnikajících osob, kauce.

Seznam literatury a právních předpisů

zpět na přehled

Nástroje

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (49.7 + 14.8) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Baarova 1026/2, 140 00 – Praha 4 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 224 943 311
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru