+420 224 943 311 | podatelna@institutpraha.cz
Česky English

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » ZOZ a zkoušky » Zkušební otázky » ZOZ zvláštní část » ZOZ REG

Soubor zkušebních otázek k ověření zvláštní části zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správních činností při správním rozhodování o registračních úkonech v oblasti provozu silničních vozidel podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zkušební otázky

Platnost otázek od 1.3.2024

1/

 • a)    co je předmětem úpravy zákona č. 56/2001 Sb.
 • b)    která vyhláška týkající se registrací zákon č. 56/2001 Sb., provádí a co je předmětem této vyhlášky

 

2/

 • a)    vymezení základních pojmů zákona č. 56/2001 Sb.
 • b)    osvědčení o registraci silničního vozidla, ztráta, zničení, odcizení, poškození

 

3/ 

 • a)    rozsah zapisovaných údajů v osvědčení o registraci silničního vozidla a údajů v registru silničních vozidel
 • b)    žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla

 

4/

 • a)    zápis změny vlastníka silničního vozidla v registru silničních vozidel v případě   nesoučinnosti dosavadního nebo nového vlastníka
 • b)    registr silničních vozidel, jeho obsah a zapisované údaje

 

5/ 

 • a)    rozsah spolupráce Ministerstva dopravy a obecních úřadů obcí s rozšířenou působnosti při výkonu působnosti podle zákona č. 56/2001 Sb., se třetími stranami
 • b)    rozsah činností, k jejichž provedení je příslušný podle zákona č. 56/2001 Sb., kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností

 

6/

 • a)    zápis změny vlastníka silničního vozidla - přechod a převod vlastnického práva k silničnímu vozidlu
 • b)    výdej dat z registru silničních vozidel, prokázání právního zájmu

 

7/

 • a)    údaje zapisované do registru silničních vozidel
 • b)    Schengenský informační systém nebo informační systém Policie ČR v souvislosti s registrací vozidla – postup

 

8/

 • a)    které údaje a jejich změny zapisuje v registru silničních vozidel do evidence obecní úřad obce s rozšířenou působností
 • b)    použití správního řádu při zápisu údajů do registru silničních vozidel

 

 9/

 • a)    způsob provádění zápisů v technickém průkazu silničního vozidla a způsob označení technického průkazu
 • b)    přestavba silničního vozidla

 

10/

 • a)    vyřazení silničního vozidla z provozu na základě žádosti a z moci úřední, povinnosti vlastníka vyřazeného vozidla
 • b)    rozsah zapisovaných údajů v osvědčení o registraci silničního vozidla a v RSV

 

11/

 • a)    forma, provedení a obsah standardní registrační značky
 • b)    vedení registru silničních vozidel + státní správa a státní dozor dle zákona č. 56/2001 Sb.

 

12/

 • a)    druhy registračních značek
 • b)    důvody k zastavení řízení při registraci silničního vozidla

 

13/

 • a)    obsah žádosti o zápis do registru silničních vozidel a doklady potřebné k registraci vozidla
 • b)    podmínky ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu

 

14/

 • a)    přestupky podle § 83 zákona č. 56/2001 Sb.
 • b)    druhy technických prohlídek a lhůty pro přistavení vozidla k technické prohlídce

  

15/

 • a)    vývoz registrovaného a neregistrovaného vozidla do zahraničí
 • b)    technická způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla

 

16/

 • a)    zkrácené správní řízení při zápisu údajů do registru silničních vozidel
 • b)    registr historických a sportovních vozidel

 

17/

 • a)    historické a sportovní vozidlo v provozu
 • b)    zánik silničního vozidla

 

18/

 • a)    vyřazení silničního vozidla z provozu na základě žádosti a z moci úřední
 • b)    předmět vyhlášky č. 355/2006 Sb.

 

19/

 • a)    technická a evidenční prohlídka včetně lhůt
 • c)    registrační značka na přání, její forma, provedení a obsah

 

20/

 • a)    přerušení řízení při registraci silničního vozidla
 • b)    zápis údajů do evidence silničních vozidel a silničních vozidel členů diplomatické mise

 

21/

 • a)    ztráta, zničení nebo odcizení tabulky s přidělenou registrační značkou
 • b)    žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla – převod a přechod vlastnického práva k silničnímu vozidlu

 

22/ 

 • a)    registr silničních vozidel a jaké jsou jiné registry vozidel a kdo je vede
 • b)    rezervace registrační značky

 

23/ 

 • a)    forma, provedení a způsob přidělení registrační značky elektrického vozidla
 • b)    rozsah zapisovaných údajů v osvědčení o registraci silničního vozidla a údajů v registru silničních vozidel

 

24/ 

 • a)    forma a provedení registrační značky
 • b)    co se uvádí v registru silničních vozidel u silničního vozidla

 

25/ 

 • a)    manipulační provoz a jízda z místa prodeje do místa registrace
 • b)    správní řízení při zápisu údajů do registru silničních vozidel

 

26/ 

 • a)    použití § 113 - 120 zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností a o změně některých  dalších zákonů
 • b)    řádné a mimořádné opravné prostředky při zápisu údajů do registru silničních vozidel

 

27/

 • a)    výjimky z technických požadavků na jednotlivě vyrobená a jednotlivě dovezená silniční vozidla
 • b)    poskytování údajů z registru silničních vozidel vlastníkovi a provozovateli silničního vozidla

 

28/ 

 • a)    postup obecního úřadu obce s rozšířenou působností při zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel
 • b)    technická prohlídka, protokol o technické prohlídce a doklad o technické prohlídce silničního vozidla registrovaného v jiném členském státě

 

29/ 

 • a)    přestupky právnických osob a podnikajících fyzických osob podle § 83a zákona
 • č. 56/2001 Sb.
 • b)    forma, provedení a obsah zvláštní registrační značky

 

30/ 

 

 • a) postup obecního úřadu s rozšířenou působností při vydávání registrační značky k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu nebo náhrady za  poškozenou tabulku s registrační značkou
 • b)    doklady o technické způsobilosti vozidla

 

Seznam literatury a právních předpisů

zpět na přehled

Nástroje

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (24.8 + 49.5) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Baarova 1026/2, 140 00 – Praha 4 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 224 943 311
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru