+420 224 943 311 | podatelna@institutpraha.cz
Česky English

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » ZOZ a zkoušky » Zkušební otázky » ZOZ zvláštní část » ZOZ REG

Soubor zkušebních otázek k ověření zvláštní části zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správních činností při správním rozhodování o registračních úkonech v oblasti provozu silničních vozidel podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zkušební otázky

(platnost otázek od 1.3. 2023)
 
1/ 
a) co je předmětem úpravy zákona č. 56/2001 Sb.
b) která vyhláška týkající se registrací zákon č. 56/2001 Sb., provádí a co je předmětem této vyhlášky
         
2/ 
a) vymezení základních pojmů zákona č. 56/2001 Sb.
b) osvědčení o registraci silničního vozidla, ztráta, zničení, odcizení, poškození
 
3/ 
a) rozsah zapisovaných údajů v technickém průkazu silničního vozidla
b) žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla
 
4/
a) zápis změny vlastníka silničního vozidla v registru silničních vozidel v případě   nesoučinnosti dosavadního nebo nového vlastníka
b) registr silničních vozidel, jeho obsah a zapisované údaje
 
5/ 
a) rozsah spolupráce Ministerstva dopravy a obecních úřadů obcí s rozšířenou působnosti při výkonu působnosti podle zákona č. 56/2001 Sb., se třetími stranami
b) rozsah činností, k jejichž provedení je příslušný podle zákona č. 56/2001 Sb., kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností
          
6/
a) zápis změny vlastníka silničního vozidla - přechod vlastnického práva k silničnímu vozidlu
b) výdej dat z registru silničních vozidel, prokázání právního zájmu
 
7/
a) údaje zapisované do registru silničních vozidel
b) Schengenský informační systém nebo informační systém Policie ČR v souvislosti s registrací vozidla - postup
         
8/
a) které údaje a jejich změny zapisuje v registru silničních vozidel do evidence obecní úřad obce s rozšířenou působností
b) použití správního řádu při zápisu údajů do registru silničních vozidel
 
 
9/
a) způsob provádění zápisů v technickém průkazu silničního vozidla a způsob označení technického průkazu
b) výdej dat z registru silničních vozidel 
 
10/
a) vyřazení silničního vozidla z provozu a povinnosti vlastníka vyřazeného vozidla
b) rozsah zapisovaných údajů v osvědčení o registraci silničního vozidla
 
11/
a) forma, provedení a obsah standardní registrační značky
b) vedení registru silničních vozidel
     
12/
a) druhy registračních značek
b) důvody k zastavení řízení při registraci silničního vozidla
 
13/
a) obsah žádosti o zápis do registru silničních vozidel a doklady potřebné k registraci vozidla
b) podmínky ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu
 
14/
a) přestupky podle § 83 zákona č. 56/2001 Sb.
b) pravidelné technické prohlídky
  
15/
a) vývoz vozidla do zahraničí
b) technická způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla
 
16/
a) zkrácené správní řízení při zápisu údajů do registru silničních vozidel
b) registr historických a sportovních vozidel
 
17/
a) historické a sportovní vozidlo v provozu
b) zánik silničního vozidla
 
18/
a) vyřazení silničního vozidla z provozu z moci úřední
b) předmět vyhlášky č. 355/2006 Sb.
 
19/
c) prokázání právního zájmu při výdeji dat z registru silničních vozidel
d) registrační značka na přání, její forma, provedení a obsah
 
20/
a) přerušení řízení při registraci silničního vozidla
b) zápis údajů do evidence silničních vozidel a silničních vozidel členů diplomatické mise
 
 
21/
a) ztráta, zničení nebo odcizení tabulky s přidělenou registrační značkou
b) žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla – převod vlastnického práva  k silničnímu vozidlu
 
22/ 
a) registr silničních vozidel, kdo jej vede a jaké jsou jiné registry vozidel a kdo je vede
b) technická a evidenční prohlídka
 
23/ 
a) forma, provedení a způsob přidělení registrační značky elektrického vozidla
b) rozsah zapisovaných údajů v technickém průkazu silničního vozidla
 
24/ 
a) forma a provedení registrační značky
b) co se uvádí v registru silničních vozidel u silničního vozidla
 
25/ 
a) výdej dat pro Českou kancelář pojistitelů
b) správní řízení při zápisu údajů do registru silničních vozidel
 
26/ 
a) použití § 113 - 120 zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností a o změně některých  dalších zákonů
b) řádné a mimořádné opravné prostředky při zápisu údajů do registru silničních vozidel
 
27/ 
a) výjimky z technických požadavků na jednotlivě vyrobená a jednotlivě dovezená silniční vozidla
b) poskytování údajů z registru silničních vozidel vlastníkovi a provozovateli silničního vozidla
  
28/ 
a) postup obecního úřadu obce s rozšířenou působností při zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel
b) technická prohlídka, protokol o technické prohlídce a doklad o technické prohlídce silničního vozidla registrovaného v jiném členském státě
 
 
29/ 
a) přestupky právnických osob a podnikajících fyzických osob podle § 83a zákona č. 56/2001 Sb.
b) forma, provedení a obsah zvláštní registrační značky
 
30/ 
a) postup obecního úřadu s rozšířenou působností při vydávání registrační značky k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu nebo náhrady za  poškozenou tabulku s registrační značkou
b) doklady o technické způsobilosti vozidla

Seznam literatury a právních předpisů

zpět na přehled

Nástroje

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (8.6 + 43.4) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Baarova 1026/2, 140 00 – Praha 4 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 224 943 311
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru