+420 224 943 311 | podatelna@institutpraha.cz
Česky English

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » ZOZ a zkoušky » Zkušební otázky » ZOZ zvláštní část » ZOZ DANE

Soubor zkušebních otázek pro ústní část ověření zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správních činností při správě daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů platné od 1. ledna 2024, (s výjimkou opakovaných zkoušek navazujících na přípravy absolvované 2021 - 2023)

Zkušební otázky

1.

a)      Správa daní a správce daně (definice správy daní, předmět správy daní, veřejný rozpočet, správce daně, úřední osoby)

b)      Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace (předmět poplatku, poplatník, sazba poplatku, zavedení poplatku)

2.

a)      Osoby zúčastněné na správě daní a jejich zastupování (daňový subjekt, třetí osoby, zákonné zastoupení, zastoupení na základě plné moci)

b)      Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (předmět poplatku, poplatkové subjekty, základ poplatku, sazba poplatku)

3.

a)      Doručování (způsoby doručování, doručování fyzickým a právnickým osobám, doručování veřejnou vyhláškou, hromadný předpisný seznam)

b)      Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (předmět poplatku, poplatník, sazba, zákonné osvobození)

4.

a)      Povinnost mlčenlivosti, poskytování informací správcům daně (povinnost mlčenlivosti, zproštění mlčenlivosti, prolomení povinnosti mlčenlivosti, poskytování informací pro daňové řízení)

b)      Poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst (předmět poplatku, poplatník, sazba, zákonné osvobození)

 5.

a)      Dokumentace (protokol, úřední záznam, spis, nahlížení do spisu)

b)      Poplatek ze vstupného (předmět poplatku, poplatník, sazba, zákonné osvobození)

6.

a)      Zahájení řízení, zastavení řízení (způsoby zahájení řízení, podání, vady podání, postoupení, důvody pro zastavení řízení)

b)      Poplatek za užívání veřejného prostranství (pojem veřejné prostranství, zvláštní užívání veřejného prostranství, poplatník, sazba, zákonné osvobození)

  7.

a)      Vyhledávací postupy (vyhledávací činnost, místní šetření)

b)      Povinnosti plátce poplatku z pobytu (ohlašovací povinnost, evidenční povinnost, evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu)


8.

a)      Kontrolní postupy (daňová kontrola, zahájení, průběh a ukončení daňové kontroly, postup k odstranění pochybností, výzva k odstranění pochybností)

b)      Poplatek z pobytu (předmět poplatku, poplatkové subjekty, sazba a základ pro výpočet, zákonné osvobození)

9.

a)      Dokazování a důkazní prostředky (důkazní břemeno, důkazní prostředky, pomůcky)

b)      Poplatek ze psů (předmět poplatku, poplatník, sazba, zákonné osvobození, přihlášení fyzické osoby)

10.

a)      Rozhodnutí (rozhodnutí, náležitosti platebního výměru, opravy zřejmých omylů, nicotnost rozhodnutí)

b)      Pokuta za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy (podmínky pro uložení pokuty, řízení o pokutě, zjednodušené řízení o uložení pokuty)

11.

a)      Lhůta pro stanovení daně a lhůta pro placení daně (počátek lhůt a jejich délka, charakter lhůt, přerušení a stavění lhůt)

b)      Pořádková pokuta (druhy pořádkové pokuty, řízení o pokutě, zjednodušené řízení o uložení pokuty)

12.

a)      Odvolání, námitka (odvolání a jeho náležitosti, řízení o odvolání, námitka, řízení o námitce)

b)      Způsoby placení místních poplatků (způsoby placení a den platby)

 13.

a)      Obnova řízení a přezkumné řízení (mimořádné a dozorčí opravné prostředky, lhůty, jednotlivé fáze řízení, důvody pro obnovu řízení a přezkum rozhodnutí)

b)      Prominutí místního poplatku (na žádost, z moci úřední, řízení o prominutí)

14.

a)      Evidence daní a pořadí úhrady daně (evidence daní, osobní daňové účty, potvrzení o stavu osobního daňového účtu, pořadí úhrady daně)

b)      Ohlašovací povinnost (subjekty, které plní ohlašovací povinnost, úprava ohlašovací povinnosti, její obsah, následky jejího neplnění)


15.

a)      Nedoplatek a přeplatek (nedoplatek a upozornění na daňový nedoplatek, přeplatek, převedení přeplatku, vratitelný přeplatek, vrácení přeplatku na žádost, vrácení přeplatku bez žádosti)

b)      Přechod poplatkové povinnosti (podmínky přechodu poplatkové povinnosti, vyměření nedoplatku po přechodu poplatkové povinnosti)

16.

a)      Posečkání a odpis nedoplatku pro nedobytnost (podmínky posečkání, rozhodnutí o žádosti o posečkání, nedobytný nedoplatek, odpis nedoplatku)

b)      Vztah k insolvenčnímu řízení (speciální úprava v ZMP, rozlišení pohledávek v insolvenčním řízení, rozdělení poplatkového období, vyměření v rozděleném poplatkovém období)

17.

a)      Vymáhání daní a nařízení daňové exekuce (způsoby vymáhání daní, exekuční titul, vztah DŘ k OSŘ, nařízení daňové exekuce, způsoby provedení daňové exekuce)

b)      Zvýšení poplatku (charakter zvýšení poplatku a jeho stanovení)

18.

a)      Zastavení daňové exekuce a exekuční náklady (důvody pro zastavení daňové exekuce, rozhodnutí o zastavení řízení a jeho doručování, exekuční náklady a jejich výše) 

b)      Vyměření poplatku na žádost (lhůta pro podání žádosti, rozhodnutí o žádosti, prodloužení lhůty pro stanovení poplatku, zastavení řízení o žádosti)

19.

a)      Daňová exekuce srážkami ze mzdy (předmět daňové exekuce, povinnosti poddlužníka, změna plátce mzdy, několik plátců mzdy)

b)      Stanovení poplatku (vyměření, doměření, vyměření dle předchozí právní úpravy)

 20.

a)      Daňová exekuce přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb (předmět daňové exekuce, povinnosti poddlužníka, trvání daňové exekuce)

b)      Zavedení místních poplatků a jejich správa (zmocnění k zavedení místních     poplatků, jejich výčet, náležitosti OZV, správa místních poplatků) 

Seznam literatury a právních předpisů

zpět na přehled

Nástroje

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (35.5 + 27.8) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Baarova 1026/2, 140 00 – Praha 4 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 224 943 311
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru