+420 224 943 311 | podatelna@institutpraha.cz
Česky English

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » ZOZ a zkoušky » Zkušební otázky » ZOZ zvláštní část » ZOZ DANE

Soubor zkušebních otázek k ověření zvláštní části zvláštní odborné způsobilosti

Zkušební otázky

 Soubor zkušebních otázek

pro ústní část ověření zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti při správě daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů

 

(platné od 11. února 2021,

s výjimkou opakovaných zkoušek navazujících na přípravy absolvované 2019 - 2020)

 

 

1.     

a)    Správa daní, správce daně (definice správy daní, předmět správy daní, správce daně, úřední osoby)

b)    Pořádková pokuta

 

2.

        a)    Osoby zúčastněné na správě daní (daňový subjekt, třetí osoby)

        b)    Pokuta za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy

 

3.

       a)    Zastupování při správě daní (druhy zastoupení, ustanovený zástupce, zmocněnec, vady zmocnění)

b)    Způsoby placení místních poplatků

 

4.

a)    Doručování (způsoby doručování, doručování právnickým a fyzickým osobám, účinky doručení, neúčinnost doručení, doručování veřejnou vyhláškou)

b)    Platební výměr

 

5.

       a)    Povinnost mlčenlivosti, poskytování informací správci daně (co podléhá povinnosti mlčenlivosti,     prolomení povinnosti mlčenlivosti, poskytování informací správci daně)

      b)    Hromadný předpisný seznam a jeho doručování

 

6.

a)    Dokumentace (protokol, úřední záznam, spis, nahlížení do spisu)

b)    Poplatek ze vstupného (předmět, poplatník, osvobození, sazba)

 

7.

       a)    Podání a zahájení řízení (definice podání, způsoby podání, vady podání, postoupení, zahájení řízení)

b)    Povinnosti plátce poplatku z pobytu

 

8.

a)    Místní šetření a daňová kontrola (kde probíhá místní šetření, oprávnění správce daně při místním šetření, předmět daňové kontroly, zahájení daňové kontroly, ukončení daňové kontroly)

       b)    Poplatek ze psů (předmět, poplatník, osvobození, sazba)

 

9.

        a)    Dokazování a důkazní prostředky (důkazní břemeno, jednotlivé důkazní prostředky, pomůcky)

        b)    Poplatky za komunální odpad (druhy poplatků, oprávnění a povinnosti obce)

 

10.

a)    Rozhodnutí (co se stanovuje rozhodnutím, náležitosti rozhodnutí, právní moc a vykonatelnost rozhodnutí, opravy zřejmých nesprávností rozhodnutí, nicotnost rozhodnutí)

b)    Vyměření místního poplatku (předpoklady vyměření, způsob vyměření, sankce, příslušenství místních poplatků)

 

11.

a)    Lhůta pro stanovení daně a lhůta pro placení daně (délka lhůty pro stanovení daní, podmínky pro její prodloužení, přerušení a stavění, délka lhůty pro placení daně, podmínky pro její přerušení a stavění)

       b)    Osvobození, úleva a prominutí místního poplatku

 

12.

a)    Odvolání, námitka (odvolání a jeho přípustnost, následky vadného poučení, oprávnění příjemce rozhodnutí, náležitosti odvolání, řízení o odvolání, námitka a její přípustnost, rozhodnutí o námitce)

b)    Ohlašovací povinnost poplatníka nebo plátce místního poplatku (vymezení pojmu, lhůty, sankce)

 

13.

a)    Obnova řízení a přezkumné řízení (obnova řízení a důvody pro obnovu řízení, fáze obnovy řízení, lhůty pro obnovu řízení, přezkoumání a důvody přezkumu, fáze přezkumného řízení, lhůty pro nařízení přezkoumání rozhodnutí)

b)    Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace

 

14.

        a)    Evidence daní a pořadí úhrady daně (osobní daňové účty, potvrzení o stavu osobního daňového účtu,     pořadí úhrady daně)

       b)    Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (předmět, poplatník, osvobození, sazba)

 

15.

a)    Přeplatek a nedoplatek (definice přeplatku a nedoplatku, převedení přeplatku na nedoplatky, vrácení přeplatku, zánik nároku na vrácení přeplatku)

b)    Poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst (poplatník, předmět, osvobození a sazba poplatku)

 

16.

       a)    Posečkání a odpis nedoplatku pro nedobytnost (podmínky posečkání, rozhodnutí o posečkání, nedobytný  nedoplatek, postup při odpisu nedoplatku)

      b)    Poplatek za užívání veřejného prostranství (předmět, poplatník, osvobození, sazba)

 

 

17.

a)    Vymáhání daní a nařízení daňové exekuce (způsoby vymáhání, exekuční titul, vztah daňového řádu k občanskému soudnímu řádu, nařízení daňové exekuce, způsoby provedení daňové exekuce, náležitosti exekučního příkazu)

b)    Poplatek z pobytu (předmět, poplatník, osvobození, sazba)

 

18.

a)    Zastavení daňové exekuce a exekuční náklady (podmínky, doručení rozhodnutí, opravné prostředky)

b)    Poplatek za odkládání odpadu z nemovité věci (předmět, subjekt, osvobození, základ, sazba)

 

19.

       a)    Daňová exekuce srážkami ze mzdy (provádění daňové exekuce, několik plátců mzdy, povinnosti dlužníka a plátce mzdy)

      b)    Způsob zavedení místních poplatků, náležitosti obecně závazné vyhlášky a výkon správy místních poplatků

 

20.

a)    Daňová exekuce přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb (provádění daňové exekuce, povinnosti poskytovatele platebních služeb a dlužníka)

b)    Právní úprava místních poplatků a zmocnění obce k jejich zavedení

Seznam literatury a právních předpisů

zpět na přehled

Nástroje

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (7.3 + 17.1) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Baarova 1026/2, 140 00 – Praha 4 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 224 943 311
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru