+420 224 943 311 | podatelna@institutpraha.cz
Česky English

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » ZOZ a zkoušky » Zkušební otázky » ZOZ zvláštní část » ZOZ RORP

Zkušební otázky

Soubor zkušebních otázek k ověření zvláštní části zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti při správním rozhodování o řidičských oprávněních a řidičských průkazech

platnost otázek od 1.2.2024

 /u ústní zkoušky úředník losuje 2 otázky/

 

1)   a) Odnětí řidičského oprávnění, vzdání se řidičského oprávnění, pozbytí řidičského   oprávnění 

       b)  Registr řidičů

 2)  a) Zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel

       b) Profesní způsobilost řidiče

 3)  a) Postup při výměnách řidičských průkazů, které svým provedením neodpovídají mezinárodním úmluvám o silničním provozu.

        b) Odborná způsobilost k řízení motorových vozidel a přezkoušení odborné způsobilosti 

 4)    a) Vrácení řidičského oprávnění odňatého z důvodů ztráty zdravotní způsobilosti

        b) Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení ŘP a MŘP

 5)    a) Vydání ŘP

        b)  Podmínění a omezení řidičského oprávnění

 6)    a) Pozastavení řidičského oprávnění na základě exekučního příkazu

        b) Věkové hranice pro udělení řidičského oprávnění

 7)    a) Výdej dat z registru řidičů

        b) Právní důsledky dosažení 12 bodů v bodovém hodnocení

 8)    a) Řidičské oprávnění skupiny B v 17 letech, mentor

        b) Centrální registr řidičů

 9)    a) Druhy ŘP uznávaných k řízení na území ČR

        b) Karta řidiče – digitální tachograf

 10)  a) Vrácení řidičského oprávnění po výkonu trestu nebo správního trestu zákazu činnosti a obdobných                         opatření příslušných orgánů

        b)  Změna údajů v ŘP nebo MŘP

 11)  a) Vydání MŘP a údaje zapisované v MŘP

     b) Pozbytí řidičského oprávnění v důsledku uložených trestů či obdobných opatření vydaných příslušnými orgány

 12)  a) Dvouletá lhůta spojená s udělením řidičského oprávnění a důsledky s ní spojené

        b) Evidenční karta řidiče, spis řidiče – vedení a obsah

13)   a) Výměna ŘP členského státu a ŘP vydaného cizím státem

        b) Přezkoumání zdravotní způsobilosti

14)   a) Námitky proti záznamu v bodovém hodnocení a způsob jejich vyřízení

        b) Přezkoušení odborné způsobilosti

15)   a) Bodové hodnocení porušení povinností stanovených zákonem a započítávání bodů

        b) Skupiny vozidel a rovnocennost řidičských oprávnění

16)   a) Zadržení ŘP policistou a úřadem

        b) Právní předpisy upravující řidičská oprávnění a ŘP

 17)  a) Vrácení řidičského oprávnění po pozbytí ŘO dosažením celkového počtu 12 bodů

        b) Pravidelné lékařské prohlídky

18)   a) Odečítání bodů

        b) Dopravně psychologické vyšetření

19)   a) Vybírání kaucí v provozu na pozemních komunikacích

        b) Harmonizované kódy a údaje zapisované do ŘP, platnost a neplatnost ŘP

20)  a) Státní odborný dozor a vrchní státní odborný dozor

        b) Udělení a rozšíření řidičského oprávnění

21)   a) Zrušení podmínění nebo omezení řidičského oprávnění

        b) Podmínky pro udělení a držení řidičského oprávnění, pojem „obvyklé bydliště“

 22)  a) Pojmy ŘP členského státu a ŘP vydaný cizím státem

        b) Vrácení řidičského oprávnění odňatého z důvodů ztráty odborné způsobilosti

 23)  a) Postup při výměně ŘP vydaného cizím státem za ŘP

        b) Odevzdání řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu, nakládání s tiskopisy ŘP a MŘP 

Seznam literatury a právních předpisů

zpět na přehled

Nástroje

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (2.3 + 27.6) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Baarova 1026/2, 140 00 – Praha 4 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 224 943 311
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru