+420 224 943 311 | podatelna@institutpraha.cz
Česky English

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » ZOZ a zkoušky » Zkušební otázky » ZOZ zvláštní část » ZOZ ZP

Soubor zkušebních otázek pro ústní část ověření zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správních činností při správě živnostenského podnikání dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.

Zkušební otázky

                                                     (Platnost otázek od 1. 1. 2024)

 

1. Soustava a pravomoci živnostenských úřadů podle zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů
2. Pozitivní a negativní vymezení živnosti (znaky živnosti, základní rozdělení živností, činnosti vyloučené z živnostenského podnikání)
3. Všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti
4. Rozdělení a základní charakteristika subjektů oprávněných provozovat živnost (§ 5 živnostenského zákona)
5. Podnikání zahraničních osob
6. Vznik živnostenského oprávnění
7. Překážky provozování živnosti
8. Odpovědný zástupce
9. Povinnosti podnikatele ve vztahu k živnostenskému úřadu
10. Druhy a dělení živností
11. Živnostenský rejstřík
12. Neoprávněné podnikání v činnosti, která je živností
13. Porušení povinností podnikatele, ukládání pokut, pozastavení práva provozovat živnost, zrušení živnostenského oprávnění
14. Kontrolní činnost živnostenských úřadů podle živnostenského zákona
15. Místní příslušnost podle živnostenského zákona. Živnostenský úřad jako CRM a postavení Czech POINTu v živnostenském zákoně
16. Ohlášení živnosti, negativní rozhodnutí o ohlášení živnosti
17. Rozhodování o koncesi
18. Zánik živnostenského oprávnění
19. Rozsah živnostenského oprávnění
20. Náprava zápisu do živnostenského rejstříku provedeného v rozporu se zákonem a náprava zřejmých nesprávností v zápisu
21. Kontrolní činnost živnostenských úřadů podle zákona o ochraně spotřebitele (rozsah, příslušnost, sankce) a soustava orgánů vykonávajících dozor nad ochranou spotřebitele
22. Kontrolní činnost živnostenských úřadů podle zvláštních právních předpisů, s výjimkou zákona o regulaci reklamy a zákona o ochraně spotřebitele
23. Pojem reklamy a její regulace podle zákona č. 40/1995 Sb., (zákon o regulaci reklamy), soustava dozorových orgánů podle zákona č. 40/1995 Sb., (zákon o regulaci reklamy)
24. Reklama tabákových výrobků a alkoholických nápojů podle zákona č. 40/1995 Sb.
25. Zastoupení podnikatele - základní dělení živností podle živnostenského zákona
26. Podnikatelé podle nového občanského zákoníku - subjekty oprávněné provozovat živnost
27. Obchodní společnosti (zejména akciová společnost a společnost s ručením omezeným), právnické osoby jako subjekty živnostenského podnikání
28. Veřejné rejstříky právnických a fyzických osob
29. Obchodní firma - změny údajů uvedených v ohlášení živnosti a žádosti o koncesi
30. Jednání za právnickou osobu při provozování živnosti
31. Správní trestání podle zákona o živnostenském podnikání
32. Řemeslné živnosti (odborná způsobilost, systematické členění, obsahové náplně)
33. Vázané a koncesované živnosti (odborná způsobilost, systematické členění, obsahové náplně)
34. Obsahové náplně živností (systémové členění, pozitivní a negativní vymezení činností v obsahových náplních, činnosti vlastní pouze jedné živnosti a činnosti vlastní dvěma nebo více živnostem)
35. Posuzování odborné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie

Seznam literatury a právních předpisů

zpět na přehled

Nástroje

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (24.0 + 38.8) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Baarova 1026/2, 140 00 – Praha 4 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 224 943 311
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru