+420 224 943 311 | podatelna@institutpraha.cz
Česky English

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » ZOZ a zkoušky » Zkušební otázky » ZOZ zvláštní část » ZOZ ZP

Soubor zkušebních otázek pro ústní část ověření zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správních činností při správě živnostenského podnikání dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.

Zkušební otázky

                                                     (Platnost otázek od 1. 1. 2023)

 

1. Soustava a pravomoci živnostenských úřadů podle zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů
2. Pozitivní a negativní vymezení živnosti (znaky živnosti, základní rozdělení živností, činnosti vyloučené z živnostenského podnikání)
3. Všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti
4. Rozdělení a základní charakteristika subjektů oprávněných provozovat živnost (§ 5 živnostenského zákona)
5. Podnikání zahraničních osob
6. Vznik živnostenského oprávnění
7. Překážky provozování živnosti
8. Odpovědný zástupce
9. Povinnosti podnikatele ve vztahu k živnostenskému úřadu
10. Druhy a dělení živností
11. Živnostenský rejstřík
12. Neoprávněné podnikání v činnosti, která je živností
13. Porušení povinností podnikatele, ukládání pokut, pozastavení práva provozovat živnost, zrušení živnostenského oprávnění
14. Kontrolní činnost živnostenských úřadů
15. Místní příslušnost podle živnostenského zákona
16. Ohlášení živnosti a změny živnostenského oprávnění, negativní rozhodnutí o ohlášení živnosti
17. Rozhodování o koncesi
18. Zánik živnostenského oprávnění
19. Rozsah živnostenského oprávnění
20. Náprava zápisu do živnostenského rejstříku provedeného v rozporu se zákonem a náprava zřejmých nesprávností v zápisu
21. Kontrolní činnost živnostenských úřadů podle zákona o ochraně spotřebitele (rozsah, příslušnost, sankce)
22. Soustava orgánů vykonávajících dozor nad ochranou spotřebitele
23. Pojem reklamy a její regulace podle zákona č. 40/1995 Sb., (zákon o regulaci reklamy), soustava dozorových orgánů podle zákona č. 40/1995 Sb., (zákon o regulaci reklamy)
24. Reklama tabákových výrobků a alkoholických nápojů podle zákona č. 40/1995 Sb.
25. Zastoupení podnikatele - základní dělení živností podle živnostenského zákona
26. Podnikatelé podle nového občanského zákoníku - subjekty oprávněné provozovat živnost
27. Obchodní společnosti (zejména akciová společnost a společnost s ručením omezeným), právnické osoby jako subjekty živnostenského podnikání
28. Veřejné rejstříky právnických a fyzických osob a živnostenský rejstřík
29. Obchodní firma - změny údajů uvedených v žádosti o koncesi
30. Jednání za právnickou osobu při provozování živnosti
31. Správní trestání podle zákona o živnostenském podnikání
32. Řemeslné živnosti (odborná způsobilost, systematické členění, obsahové náplně)
33. Vázané a koncesované živnosti (odborná způsobilost, systematické členění, obsahové náplně)
34. Obsahové náplně živností (systémové členění, pozitivní a negativní vymezení činností v obsahových náplních, činnosti vlastní pouze jedné živnosti a činnosti vlastní dvěma nebo více živnostem)
35. Posuzování odborné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie
36. Živnostenský úřad jako CRM a postavení Czech POINTu v živnostenském zákoně

Seznam literatury a právních předpisů

zpět na přehled

Nástroje

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (35.1 + 32.0) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Baarova 1026/2, 140 00 – Praha 4 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 224 943 311
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru