+420 224 943 311 | podatelna@institutpraha.cz
Česky English

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » ZOZ a zkoušky » Zkušební otázky » ZOZ zvláštní část » ZOZ SKOL

Soubor zkušebních otázek k ověření zvláštní části zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správních činností ve školství podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.

Zkušební otázky

Platnost od 1. 4. 2021

  1. Vzdělávací soustava regionálního školství
  2. Principy hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných v právní formě příspěvkové organizace a školské právnické osoby

   
  1. Systém vzdělávacích programů
  2. Školská právnická osoba

   
  1. Vymezení orgánů vykonávajících státní správu ve školství a jejich základní kompetence
  2. Hmotné zabezpečení, odměna za produktivní činnost, úplata za vzdělávání a školské služby (Čl. 33 Listiny základních práv a svobod, § 122 a §123 zákona č. 561/2004 Sb.)

   
  1. Vymezení orgánů vykonávajících územní samosprávu ve školství a jejich základní kompetence
  2. Dlouhodobé záměry vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy a výroční zprávy, hodnocení škol, školských zařízení a vzdělávací soustavy

   
  1. Krajský úřad a obec s rozšířenou působností při výkonu přenesené státní správy ve školství
  2. Školské služby a základní charakteristika hlavních druhů a typů školských zařízení

   
  1. Obec při výkonu samostatné působnosti ve školství
  2. Odměňování zaměstnanců v regionálním školství

   
  1. Předškolní vzdělávání
  2. Zřizovatelé škol a školských zařízení a jejich působnost, právní postavení škol a školských zařízení

   
  1. Povinnost školní docházky
  2. Právní postavení škol a školských zařízení – zejména příspěvkových organizací

   
  1. Základní vzdělávání
  2. Základní principy financování škol a školských zařízení, které nezřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí

   
  1. Základní principy financování činnosti škol a školských zařízení zřizovaných krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí ze státního rozpočtu
  2. Pedagogičtí pracovníci – základní charakteristika, předpoklady pro výkon činnosti

   
  1. Přijímání ke vzdělávání a jeho průběh ve středních školách
  2. Odborný rozvoj zaměstnanců v regionálním školství

   
  1. Rejstřík škol a školských zařízení – zápis do rejstříku škol a školských zařízení
  2. Práva a povinnosti školy, žáků, studentů a zákonných zástupců

   
  1. Rejstřík škol a školských zařízení změny a výmaz školy nebo školského zařízení z rejstříku škol a školských zařízení
  2. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, vč. financování speciálních vzdělávacích potřeb

   
  1. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a jeho působnosti v oblasti veřejné správy
  2. Školská rada

   
  1. Kraj při výkonu samostatné působnosti ve školství
  2. Pracovní doba pedagogických pracovníků

   
  1. Ředitel školy a školského zařízení v roli správního orgánu a statutárního orgánu
  2. Vyšší odborné vzdělávání

   
  1. Ukončování vzdělávání ve středních školách
  2. Hlavní principy výkonu ústavní výchovy, ochranné výchovy a preventivně výchovné péče ve školských zařízeních

   
  1. Česká školní inspekce (její postavení v systému veřejné správy) a její evaluační funkce
  2. Přestupky v oblasti školství

   
  1. Česká školní inspekce (její postavení v systému veřejné správy) a její kontrolní funkce
  2. Vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných

   
  1. Ředitel školy a školského zařízení, jmenování a odvolání ředitelů, konkursní řízení na ředitele školy nebo školského zařízení
  2. Organizace vzdělávání ve školách

Seznam literatury a právních předpisů

zpět na přehled

Nástroje

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (15.2 + 6.1) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Baarova 1026/2, 140 00 – Praha 4 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 224 943 311
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru