+420 224 943 311 | podatelna@institutpraha.cz
Česky English

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » ZOZ a zkoušky » Zkušební otázky » ZOZ zvláštní část » ZOZ ZPIP

Soubor zkušebních otázek k ověření zvláštní části zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti při posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevenci a omezování znečištění podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zkušební otázky

(Platnost otázek od 1. 1. 2024)
 
Soubor zkušebních otázek pro ústní zkoušku na úseku EIA
1)         Předmět a účel posuzování vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví. Zveřejňování dokumentů v rámci posuzování vlivů záměrů na životní prostředí a veřejné zdraví. Vyjádření příslušného úřadu k zařazení záměru, k příslušnosti úřadů nebo
k rozsahu dotčeného území
2)         Rozsah a způsob posuzování vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví, základní pojmy
3)         Výkon státní správy, příslušné úřady k posuzování vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví, participace dotčených orgánů, dotčených územních samosprávných celků a veřejnosti při posuzování vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví
4)         Předběžné projednání záměru, oznámení záměru, zjišťovací řízení
5)         Varianty záměru, hodnocení důsledků záměru na lokality soustavy Natura 2000 (naturové hodnocení), dokumentace vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví
6)         Posudek o vlivech záměru na životní prostředí a veřejné zdraví, veřejné projednání
7)         Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí a veřejné zdraví, závazné stanovisko k ověření změn záměru, závazné stanovisko k ověření souladu obsahu stanoviska EIA s požadavky právních předpisů, navazující řízení
8)         Jednotné environmentální stanovisko (JES) – základní principy JES, okruh záměrů, na které se JES vztahuje, základní procesní postupy, lhůty, výkon státní správy (orgány JES), principy sloučení JES s EIA
9)         Autorizace při posuzování vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví, náklady spojené s posuzováním vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví
10)       Specifika mezistátního posuzování vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví. Mezistátní navazující řízení
 
Soubor zkušebních otázek pro ústní zkoušku na úseku SEA
1)         Předmět a účel posuzování vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví
2)         Rozsah a způsob posuzování vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví, základní pojmy
3)         Výkon státní správy, příslušné úřady k posuzování vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví
4)         Předběžné projednání koncepce, veřejné projednání
5)         Oznámení o zpracování koncepce, zjišťovací řízení
6)         Vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví, stanovisko k posouzení vlivů provádění koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví
7)         Specifika při posuzování vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví (politika územního rozvoje, územně plánovací dokumentace), sledování a rozbor vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví
8)         Zveřejňování dokumentů v rámci procesu posuzování vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví, účast dotčených správních úřadů, dotčených územních samosprávných celků a veřejnosti
9)         Autorizace při posuzování vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví, náklady spojené s posuzováním vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví
10)       Specifika mezistátního posuzování vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví
 
Soubor zkušebních otázek pro ústní zkoušku na úseku IPPC
1)         Smysl, cíl a základní principy integrované prevence
2)         Předmět integrované prevence (základní aspekty jeho vymezení)
3)         Žádost o vydání integrovaného povolení (obsah, podání, vzor žádosti) a předběžná informace o žádosti
4)         Proces při vydávání integrovaného povolení (časový průběh, účastníci řízení, ústní jednání, specifika povolovacího procesu pro zařízení s vlivem na životní prostředí dotčeného státu)
5)         Rozhodnutí o žádosti o vydání integrovaného povolení a stanovení závazných podmínek provozu zařízení
6)         Nejlepší dostupné techniky (koncept BAT, aplikace BAT při stanovování podmínek povolení, závěry o BAT, referenční dokumenty o BAT, systém výměny informací o BAT)
7)         Řízení o změně integrovaného povolení
8)         Přechod, zánik, zrušení povolení a vynětí zařízení z režimu integrované prevence
9)         Povinnosti provozovatelů zařízení
10)       Ochrana půdy a podzemních vod a ukončení provozu zařízení
11)       Zveřejňování dokumentů v rámci vydávání integrovaného povolení a informační systém integrované prevence
12)       Přezkum a kontrola v rámci integrované prevence
13)       Výkon státní správy na úseku integrované prevence a odborná podpora výkonu státní správy
14)       Správní přestupky a správní poplatky

Seznam literatury a právních předpisů

zpět na přehled

Nástroje

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (39.6 + 0.9) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Baarova 1026/2, 140 00 – Praha 4 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 224 943 311
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru