+420 224 943 311 | podatelna@institutpraha.cz
Česky English

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » ZOZ a zkoušky » Zkušební otázky » ZOZ zvláštní část » ZOZ SR

Soubor zkušebních otázek k ověření zvláštní části zvláštní odborné způsobilosti pro výkon činností při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění

Zkušební otázky

Září 2019
1.
  a) Účastníci v řízeních podle stavebního zákona (principy, speciální úprava v jednotlivých řízeních)
  b) Provádění staveb (stavebním podnikatelem, svépomocí)
2.
  a) Druhy územních rozhodnutí a jejich charakteristika
  b) Výjimky z obecných požadavků na výstavbu
3.
  a) Ohlášení a jeho posuzování
  b) Mimořádné postupy podle § 177 stavebního zákona
4.
  a) Průběh územního řízení
  b) Neodkladné odstranění stavby a nutné zabezpečovací práce
5.
  a) Zjednodušené územní řízení
  b) Soustava stavebních úřadů
6.
  a) Vyvlastňovací řízení podle zákona č. 184/2006 Sb. a jeho zvláštní úprava v zákoně č. 416/2209 Sb.
  b) Předčasné užívání, zkušební provoz
7.
  a) Nařízení odstranění stavby (zákonné důvody, odlišnosti postupu)
  b) Závazná stanoviska dotčených orgánů
8.
  a) Průběh stavebního řízení
  b) Kontrolní prohlídky stavby
9.
  a) Základní principy stanovení režimu při umisťování, povolování a užívání staveb uvedených v § 79, 96, 103 a 104 stavebního zákona
  b) Stavbyvedoucí a stavební dozor
10.
  a) Formy umisťování staveb v území
  b) Nezbytné úpravy
11.
  a) Charakteristika institutu vyvlastnění
  b) Technické požadavky na stavby podle vyhlášky č. 268/2009 Sb.
12.
  a) Změna v užívání stavby
  b) Povolování staveb podle zákona č. 416/2009 Sb.
13.
  a) Věcný obsah stavebního povolení
  b) Obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání stavby podle vyhl. č. 398/2009 Sb.
14.
  a) Územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí a společné řízení s posouzením vlivů na životní prostředí
  b) Územně plánovací informace
15.
  a) Společné územní a stavební řízení
  b) Stavební deník 
16.
  a) Nařízení odstranění nepovolené stavby, případné dodatečné povolení stavby
  b) Souhlas vlastníka podle § 184a stavebního zákona
17.
  a) Věcný obsah společné povolení
  b) Údržba stavby
18.
  a) Věcný obsah jednotlivých druhů územních rozhodnutí
  b) Zvláštní úprava navazujícího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb.
19.
  a) Oznámení záměru a jeho posuzování (§ 96 stavebního zákona)
  b) Dokumentace staveb podle vyhlášky č. 499/2006 Sb.
20.
  a) Příslušnost k vedení společného řízení
  b) Vstupy na pozemky a do staveb 
21.
  a) Formy povolování staveb v území
  b) Územní opatření o stavební uzávěře a územní opatření o asanaci území
22.
  a) Povolení odstranění stavby
  b) Projektová činnost jako vybraná činnost ve výstavbě
23.
  a) Kolaudační řízení
  b) Povinnosti a odpovědnost osob při přípravě, provádění a užívání staveb
24.
  a) Oznámení stavby autorizovaným inspektorem
  b) Požadavky na vymezování a využívání pozemků podle vyhl. č. 501/2006 Sb.
25.
  a) Dotčené orgány v postupech a řízeních podle stavebního zákona
  b) Požadavky na stavby, základní požadavky na stavby
26.
  a) Společné oznámení záměru a jeho posuzování
  b) Vyklizení stavby
27.
  a) Žádost o kolaudační souhlas a jeho posuzování
  b) Dokumentace skutečného provedení stavby podle § 125 stavebního zákona
28.
  a) Změna stavby před dokončením
  b) Opatření na sousedním pozemku
29.
  a) Uplatňování námitek v řízeních podle stavebního zákona a jejich posuzování
  b) Zvláštní pravomoci stavebního úřadu – společné zásady
30.
  a) Veřejnoprávní smlouvy podle stavebního zákona
  b) Požadavky na umisťování staveb podle vyhlášky č. 501/2006 Sb.

Seznam literatury a právních předpisů

zpět na přehled

Nástroje

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (48.8 + 45.4) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Baarova 1026/2, 140 00 – Praha 4 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 224 943 311
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru