+420 224 943 311 | podatelna@institutpraha.cz
Česky English

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » ZOZ a zkoušky » Zkušební otázky » ZOZ zvláštní část » ZOZ ZPF

Soubor zkušebních otázek k ověřování zvláštní části zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti při ochraně zemědělského půdního fondu podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a změně některých zákonů. (Platnost od 1. 1. 2024)

Zkušební otázky

 

 1) Nejdůležitější právní předpisy a metodické pokyny v na úseku ochrany zemědělského půdního   fondu (stručná charakteristika).

 2) Pojem zemědělský půdní fond (definice zemědělského půdního fondu v zákoně č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů a návaznost ochrany zemědělské půdy na zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí).

3) Rozhodování v pochybnostech, zda jde o součást zemědělského půdního fondu a postup při změně trvalého travního porostu na ornou půdu.

4) Ochrana kvality zemědělské půdy dle zásad ochrany zemědělské půdy.

5) Opatření k nápravě při znečištění či ohrožení zemědělské půdy.

6) Výjimky z povinnosti udržovat pozemek v souladu s jeho druhem. Kategorizace zemědělské půdy podle její kvality.

 7) Podmínky využití zemědělské půdy jako plantáže dřevin a povinnosti spojené s využitím zemědělské půdy jako plantáže dřevin.

8) Ochrana zemědělské půdy proti erozi.

9) Nároky na zpracování návrhu na stanovení dobývacích prostorů a co musí obsahovat žádost o souhlas se stanovením dobývacího prostoru.

10) Souhlas s použitím sedimentů na zemědělské půdě (podmínky, náležitosti žádosti o souhlas  použitím sedimentů).

11) Zásady plošné ochrany zemědělského půdního fondu a jejich aplikace v procesu pořizování územně plánovací dokumentace.

12) Ochrana půdy I. či II. třídy ochrany dle BPEJ v procesu pořizování územně plánovací dokumentace.

13) Vyhodnocení územně plánovací dokumentace v textové a grafické části.

14) Správní úvaha při posuzování žádosti o odnětí půdy ze ZPF (zejména aplikace zásad plošné ochrany a zásady kontinuity stanovisek a závazných stanovisek).

15) Výjimky z povinnosti souhlasu s odnětím ze zemědělského půdního fondu nezemědělského využití zemědělské půdy. Předmět odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu u stavby rodinného domu a stavby pro rodinnou rekreaci, kde pozemek přilehlý ke stavbě má napříště sloužit jako zahrada.

16) Náležitosti žádosti o odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu a její přílohy.

17) Vysvětlete rozdíl mezi dočasným a trvalým odnětím půdy. Náležitosti souhlasu s odnětím zemědělské půdy zemědělského půdního fondu.

18) Uveďte jiné právní předpisy, které mají vztah k zákonu o ochraně zemědělského půdního fondu, a stručně vysvětlete jejich návaznost na problematiku ochrany zemědělského půdního fondu.

19) Ochrana zemědělského půdního fondu při stavební, těžební a průmyslové činnosti, terénních úpravách a při geologickém a hydrogeologickém průzkumu. Uveďte, jaké textové a grafické náležitosti obsahuje vyhodnocení důsledků této činnosti.

20) Právní povaha souhlasu s odnětím půdy, lhůta pro jeho vydání a fikce souhlasu s odnětím.

21) Přehled záměrů, za které se nestanoví odvody za odnětí půdy ze ZPF.

22) Rozhodování o odvodech. Rozdíl splatnosti odvodů za trvalé a dočasné odnětí půdy.

23) Postup výpočtu odvodů za odnětí půdy a role ekologické váhy vlivu ve výpočtu odvodů za odnětí půdy.

24) Orgány ochrany zemědělského půdního fondu a jejich působnost.

25) Vztah revize katastru nemovitostí a zákona o ochraně zemědělského půdního fondu ve vazbě na ochranu zemědělské půdy.

26) Postavení orgánu ochrany zemědělského půdního fondu v procesu pozemkových úprav

27) Rebonitace zemědělské půdy a její význam pro ochranu zemědělské půdy.

28) BPEJ a jeho význam pro ochranu zemědělské půdy.

29) Stav půdy a hlavní příčiny jejího znehodnocování v ČR.

30) Vyhláška č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu. (Charakteristika obsahu vyhlášky a její význam pro pořizování a zpracování územně plánovací dokumentace a pro odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu).

Seznam literatury a právních předpisů

zpět na přehled

Nástroje

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (4.5 + 8.8) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Baarova 1026/2, 140 00 – Praha 4 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 224 943 311
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru