+420 224 943 311 | podatelna@institutpraha.cz
Česky English

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Aplikace správního řádu v činnosti orgánů ochrany přírody

Kurz: Aplikace správního řádu v činnosti orgánů ochrany přírody

Aplikace správního řádu v činnosti orgánů ochrany přírody

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Kurz je určen úředníkům obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a úředníkům KÚ (případně též zaměstnancům správ národních parků a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR).

Typ prohlubování kvalifikace

Průběžné vzdělání

Cíl

Kurz má napomoci úředníkům vykonávajícím státní správu ochrany přírody ujasnit, které právní instituty mají pro správní činnosti v konkrétních případech použít a jak je správně aplikovat.

Program

Seznámení úředníků s procesními právními nástroji aplikovanými při výkonu státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny.
Kdy orgán ochrany přírody vydává závazné stanovisko a kdy správní rozhodnutí.
Ve kterých případech je vedeno řízení z moci úřední a kdy je řízení zahájeno na žádost účastníka a objasnění praktických rozdílů v postupu těchto řízení.
Opatření obecné povahy a podmínky jeho vydávání.
Podmínky uzavírání veřejnoprávních smluv.

Kontaktní osoba

Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu:
tel.: 224 943 320
Přihlášky na kurz a další organizační záležitosti:
Jana Kovťuková, j.kov@institutpraha.cz, tel: 224 943 334

Odborná literatura

Časopis Ochrana přírody, rubrika Právo v ochraně přírody, volně dostupné na http://www.casopis.ochranaprirody.cz/pravo-v-ochrane-prirody/?page=3

Právní předpisy

MIKO, Ladislav; BOROVIČKOVÁ, Hana. (ed.): Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2007. 607 s. ISBN 978-80-7179-585-8.
VEDRAL, Josef: Správní řád – komentář. 2. vydání. Praha. Bova Polygon, 2012. 1458 s. ISBN 978-80-7273-166-4.
 
Aktuálně není vypsán žádný termín. Máte-li však zájem o účast na kurzu nebo další informace, prosím, obraťte se na výše uvedené kontaktní osoby.

Nástroje

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (41.6 + 1.6) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Baarova 1026/2, 140 00 – Praha 4 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 224 943 311
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru