+420 224 943 311 | podatelna@institutpraha.cz
Česky English

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů - obecná část

Kurz: Vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů - obecná část

Vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů územních samosprávných celků - obecná část

Rozsah 38 hodin

Cena 16 040 Kč

Místo konání Benešov

Lektor(ka)

Kolektiv lektorů

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Vedoucí úředníci územních samosprávných celků.

Typ prohlubování kvalifikace

Vzdělávání vedoucích úředníků

Cíl

Vedoucí úředník absolvováním kurzu získá a prohloubí si znalosti a dovednosti v oblasti řízení úřadu a vedení úředníků.

Program

Management ve veřejné správě, základy efektivní komunikace a předcházení konfliktům, komunikace s veřejností a prezentace ve veřejném sektoru, pracovně právní vztahy, řízení lidských zdrojů, vedení pracovních týmů a řízení pracovního času, korupce a protikorupční opatření, rovné příležitosti žen a mužů.
Kurz je akreditován dle zákona č. 312/2002 Sb. pod číslem AK/VEPO-15/2012. Koná se ve vzdělávacím středisku v Benešově. Časový harmonogram:
1. den: 12:45 - 16 (18:00)
2. den: 8:00 - 18: 00
3. den: 8:00 - 11:30

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
Filip Janský
f.jan@institutpraha.cz
tel. 737 434 703


Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti:
Jana Kovťuková, j.kov@institutpraha.cz, tel: 224 943 334

Odborná literatura

Odborná literatura:
Adair, J.: Jak efektivně vést druhé, Management Press, Praha 1993
Adair, J.: Vytváření efektivních týmů, Management Press, Praha 1994

Armstrong, M.: Jak být ještě lepším manažerem, Victoria, Praha 1995

Armstrong, M: Řízení lidských zdrojů – Moderní přístupy a postupy, 13. vydání, Grada, Praha 2015

Bedrnová, E., Nový, I.: Psychologie a sociologie řízení, 3. rozšířené a doplněné vydání, Management Press, Praha 2009

Blanchard, K., Lorber, R: Minutový manažer v praxi, Dobrovský s.r.o., 2018

Blažek L.: Management – Organizování, rozhodování, ovlivňování – 2. rozšířené vydání, Grada, Praha 2014

Břeň, J., Základní charakteristiky veřejné správy, 3. aktualizované vydání, IVS, 2021

Capponi, V., Novák, T.: Asertivně do života, 3. aktualizované a doplněné vydání, Grada, Praha 2012

Capponi, V., Novák, T.: Sám sobě mluvčím, Grada, Praha 1996

Carnegie, D.: Jak mluvit a působit na druhé při obchodním jednání – Rychlá a snadná cesta k efektivnímu vyjadřování, BETA s.r.o., Praha, 2010

Cejthamr, V., Dědina, J: Management a organizační chování, 2. aktualizované a rozšířené vydání, Grada, 2010

Častoral, Z.: Management lidského faktoru, Grada, Praha 2013

DeVito, J. A.: Základy mezilidské komunikace, 6. vydání, Grada, Praha 2008

Drucker, P.F.: Efektivní vedoucí – 2. vydání, Management Press, Praha 2008

Drucker, P.F.: Řízení v turbulentní době, Management Press, Praha 1994

Hejlová, D.: Public Relations, Grada, Praha 2015

Janda, P.: Vnitrofiremní komunikace: Nástroje pro úspěšné fungování firmy, Grada, Praha 2004

Janečková, L., Vaštíková, M.: Marketing měst a obcí, Grada, Praha 1999

Kaňáková, E.: Jak efektivně vést porady, Grada, Praha 2008

Khelerová, V.: Komunikační dovednosti manažera – 3. doplněné vydání, Grada, Praha 2010

Kociánová, R.: Personální řízení – Východiska vývoj – 2. vydání, Grada, Praha 2012

Kolář, P.: Posilování stresem – Cesta k odolnosti, Universum, 2021

Křivohlavý, J.: Jak si navzájem lépe porozumíme, Svoboda, Praha 1988

Křivohlavý, J.: Tajemství úspěšného jednání, Grada, Praha 1995

Lukáš, Z., Neumann, P.: Regionální a strukturální politika EU, VŠE, Praha 2000

Macháček, J.: Regionální a municipální ekonomie, Oeconomica, 2012

Monroe, Josephine: Ideální kariéra a zaměstnání: Osobní poradce pro výběr nejlepší práce a kariéry, Grada, 2007

Navarro, J.: Tajemství řeči těla, Grada, Praha 2019

Nováková Jolana, JUDr., Rovná práva a příležitosti pro ženy a muže v EU, MPSV, Praha 2003

O´Brienová, P.: Pozitivní řízení - asertivita pro manažery – 3. vydání, Management Press, Praha 2003

Ochrana, F.: Manažerské metody ve veřejném sektoru – 2. vydání, Ekopress, Praha 2007

Pavlík, M.: Jak úspěšně řídit obec a region, Grada, Praha 2014

Plamínek, J.: Synergický management, Argo, Praha 2000

Praško, J., Prašková, H.: Asertivitou proti stresu – 2. vydání, Grada, Praha 2007

Sokáčová, L.: Kariéra, rodina, rovné příležitosti: výzkumy postavení žen a mužů na trhu práce, Gender Studies, Praha 2006

Stýblo, J., Kahle, B.: Praktická personalistika – 2. vydání, Pragoeduca, Praha 2001

Ury, W.: Jak překonat nesouhlas – 6. vydání, Management Press, Praha 2015

Voráček, V.: Mediální komunikace a public relations ve veřejné správě, IVS, 2018

Wokoun, R.: Regionální rozvoj, Linde, Praha 2008

Aktuální strategie vlády v boji proti korupci

Právní předpisy

Právní předpisy:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 

Termíny konání kurzu

Termín Kód Místo Lektor(ka) Cena  
25. 3. 2024 - 17. 4. 2024 2BKVVUOA241000 Benešov Kolektiv lektorů 16 040 Kč

Omluva

Nástroje

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (25.4 + 8.2) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Baarova 1026/2, 140 00 – Praha 4 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 224 943 311
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru