+420 224 943 311 | podatelna@institutpraha.cz
Česky English

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Komunikace s osobami ohroženými sociálním vyloučením

Kurz: Komunikace s osobami ohroženými sociálním vyloučením

Komunikace s osobami ohroženými sociálním vyloučením(KOOSV 2022 - 2023)

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou úředníci a zaměstnanci územních samosprávných celků, kteří přicházejí do styku s veřejností, především osoby, které vykonávají činnosti související se správním řízením, pracují u přepážek, na personálních útvarech či podávají informace veřejnosti. Do cílové skupiny jsou zahrnuti také starostové a uvolnění zastupitelé malých obcí I. typu, které nemají úřední aparát.

Typ prohlubování kvalifikace

Průběžné vzdělání

Cíl

Cílem programu je zvýšení profesionální úrovně úředníků a zaměstnanců veřejné správy se zvláštním zřetelem na úřady místní samosprávy v oblasti komunikace s osobami ohroženými sociálním vyloučením, seznámení se s problematikou komunikace se seniorskou populace, s lidmi s postižením (zrakové, sluchové tělesné postižení) a s cizinci a získání znalostí a dovedností úředníků potřebných k zajištění rovného přístupu k informacím a službám úřadů pro výše zmíněné ohrožené skupiny obyvatel.

Program

Obsahem prvního modulu je seznámení účastníků se základními normami a dokumenty, které mají vztah k seniorské problematice, se specifiky seniorského věku, které se mohou odrážet v komunikaci a je třeba na ně pamatovat. Dále modul obsahuje informaci využitím nástrojů eGovernmentu a zaměřuje se na získání potřebných znalostí a praktických dovedností pro komunikaci se seniorskou populací.

Obsahem druhého modulu je seznámení účastníků se základními normami a dokumenty, které mají vztah k problematice lidí s postižením, a získání potřebných znalostí a dovedností pro komunikaci s touto cílovou skupinou, kterou často úřady diskriminují v přístupu k informacím a službám právě v důsledku nevhodné komunikace. Součástí kurzu jsou i informace o možnostech využití nástrojů eGovernmentu.
Komunikace s OZP má svá specifika podle typu postižení (tělesné postižení, zrakové postižení, sluchové postižení).
Účastníci vzdělávání získají znalosti specifik komunikace s lidmi s postižením podle typu postižení a základní dovednosti, které využijí v kontaktu s těmito skupinami.

Obsahem třetího modulu je seznámení účastníků se základními normami a dokumenty, které mají vztah k problematice cizinců na území ČR a získání potřebných znalostí a dovedností pro komunikaci s touto cílovou skupinou. Schopnost komunikovat s cizinci i bez znalosti jejich mateřského jazyka je zásadní i proto, že se jedná o početně stále se zvětšující skupinu. Správná komunikace je v tomto případě zásadní v boji proti možnému diskriminačnímu chování.
Při komunikaci s cizinci je nutné využívat verbální i neverbální komunikační techniky, piktogramy, komunikační karty a uplatňovat také principy alternativní a augmentativní komunikace.
Při komunikaci s cizinci je třeba dodržovat multikulturní specifika jak při verbální, tak při neverbální komunikaci.
Účastníci vzdělávání získají znalosti specifik komunikace s cizinci a základní dovednosti, které využijí v kontaktu s touto skupinou. Nedílnou součástí modulu jsou také informace o možnostech využití nástrojů eGovernmentu při komunikaci s cizinci.


UPOZORNĚNÍNíže uvedené termíny kurzu jsou určeny pro osoby, který jsou již registrováni k projektovým aktivitám. Více ZDE.Pokud v nabídce není Vámi vybraná lokalita, je tento běh kurzu plně obsazen. V 1. Q 2023 budeme od každého modulu opakovat prezeční semináře a to vždy v Praze a v Olomouci.


Kontaktní osoba

PhDr. Lenka Hronová, l.hro@institutpraha.cz
mobil: 733 129 063, tel: 224 943 324

Informace o přihláškách a další organizační záležitosti:
Ing. Jaroslav Vobr, j.vob@institutpraha.cz, tel: 224 943 323

Odborná literatura

Pokorná, A.: Komunikace se seniory. GRADA, 2010
Vymazalová, E. in Regec, V., Stejskalová, K. et Al. Komunikace a lidé se specifickými potřebami. Univerzita Palackého v Olomouci, 2012
Šimůnková, M.: Jak mluvit a psát o lidech a s lidmi s postižením. Veřejný ochránce práv, 2020.
Slowík, J.: Komunikace s lidmi s postižením. Praha: Portál, 2010
Příručka pro komunikaci s cizinci. Centrum pro integraci cizinců, 2015.
Škodová, S., Cvejnová, J.: Jazyková integrace a komunikace s cizinci. NÚV, 2017
Maštalír, J., Pastieriková, L.: Alternativní a augmentativní komunikace. Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Právní předpisy

Zákon č. 189/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)
Zákon č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů


 
Aktuálně není vypsán žádný termín. Máte-li však zájem o účast na kurzu nebo další informace, prosím, obraťte se na výše uvedené kontaktní osoby.

Nástroje

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (15.7 + 3.1) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Baarova 1026/2, 140 00 – Praha 4 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 224 943 311
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru