+420 224 943 311 | podatelna@institutpraha.cz
Česky English

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » CZ PRES » eLearningový kurz

eLearningový kurz

Znalost fungování EU a národního systému koordinace evropských politik

Kurz je zaměřen na získání základního přehledu o roli a funkci předsednictví členského státu v Radě EU, porozumění roli předsednické země a znalost systému koordinace evropských politik na národní úrovni. Kurz vznikl ve spolupráci Úřadu vlády, jenž je obsahovým garantem, a Institutu pro veřejnou správu Praha. Je určený pro zaměstnance úřadů vedených v Centrálním registru zaměstnanců CZ PRES, kteří se budou českého předsednictví aktivně účastnit. Pro úspěšné zakončení kurzu je třeba absolvovat závěrečný test s úspěšností 70 % správných odpovědí, tj. 21 správných odpovědí z 30 otázek. Po úspěšném složení testu si může účastník/účastnice vygenerovat osvědčení o absolvování kurzu.

Časová dotace kurzu: Kurz obsahuje 18 kapitol zpracovávajících jednotlivá témata.

Průběh kurzu: Po přihlášení má studující ihned přístup k celému obsahu kurzu (18 kapitol), který je tvořený převážně písemnými materiály. Studující má na absolvování kurzu a složení závěrečného testu, který je podmínkou získání osvědčení, 6 týdnů od jeho zahájení (viz termíny tvořené 6týdenními bloky). V těchto 6 týdnech může studující postupovat libovolným tempem a v čase, které si sám zvolí. V kurzu je možné klást písemné dotazy, které (opět písemně) zodpoví odborníci z Úřadu vlády. Kurz neobsahuje přímé vysílání (např. webinář) ani jiné živé vstupy, které by byly vázané na konkrétní čas. 

Své zaměstnance můžete hlásit na následující termíny:

17. 5. – 25. 6. 2021 6.9. – 15. 10. 2021
31. 5. – 9. 7. 2021 20. 9. – 29. 10. 2021
14. 6. – 23. 7. 2021 4.10. – 12. 11. 2021
28. 6. – 6. 8. 2021 18.10. – 26. 11. 2021
12. 7. – 20. 8. 2021 1. 11. – 10.12. 2021
26. 7. – 3. 9. 2021 15.11. – 24. 12. 2021
9. 8. – 17. 9. 2021 29. 11. 2021 – 7. 1. 2022
23. 8. – 1. 10. 2021 13. 12. 2021 - 21. 1. 2022

Nové termíny: 27. 12. 2021 - 4. 2. 2022

                         10. 1. 2022 - 18. 2. 2022  

                          31. 1. 2022 - 11.3.2022

                          21. 2. 2022 - 1.4.2022 

Přihlášky se zpracovávají podle data doručení. Můžete zvolit konkrétní termín či vybrat možnost „nezvoleno“ a Vámi přihlášený účastník/účastnice bude zařazen/zařazena na nejbližší termín kurzu.

 

Rámcový obsah kurzu:

 1. Historický vývoj Evropských společenství a Evropské unie
 2. Instituce Evropské unie
 3. Předsednictví v Radě EU
 4. Strategické dokumenty vlády ČR v oblasti evropské politiky, včetně nástrojů vlády při informování o evropské politice
 5. Strategické dokumenty Evropské unie
 6. Primární právo EU a základní hodnoty, svobody a Listina základních práv EU
 7. Sekundární právo Evropské unie (Právní a další akty EU)
 8. Řádný legislativní postup a zvláštní legislativní postupy EU, rozpočtové řízení
 9. Dělba kompetencí mezi členské státy a Evropskou unii
 10. Koordinace evropské politiky vlády a role Parlamentu ČR v evropské politice
 11. Hlavní investiční politiky EU (Evropské strukturální a investiční fondy, Evropský fond pro strategické investice atd.)
 12. Koordinace hospodářských politik EU
 13. Eurozóna: mechanismy a fungování
 14. Víceletý finanční rámec a rozpočet EU
 15. Vnitřní trh Evropské unie
 16. Agentury Evropské unie
 17. Praktické fungování Evropské komise
 18. Praktické fungování Evropského parlamentu

 

Jazyk kurzu: čeština

Výukové prostředí: vzdělávací portál ELEV

Cena: bezplatné

 

Způsob přihlášování:

Seznam přihlašovaných zaměstnanců zasílejte do datové schránky Institutu pro veřejnou správu Praha (6awdjrd). Akceptujeme přihlášky doručené do 5 dnů před zahájením daného studijního běhu.

O zařazení do kurzu budeme zástupce přihlašujícího úřadu informovat. 

Nejpozději 3 dny před zahájením kurzu obdrží konkrétní účastník email s odkazem na kurz a přístupovými údaji.

V případě technických problémů s přihlášením do vzdělávacího portálu ELEV kontaktujte Mgr. Jiřího Rysa prostřednictvím e-mailu j.rys@institutpraha.cz nebo na telefonním čísle +420 737 543 654.

 

Smluvní podmínky:

 1. Po obdržení přihlášky a zařazení účastníka/účastnice do kurzu obdrží vysílající úřad informaci o zařazení účastníka/účastnice do kurzu. Daný účastník/účastnice obdrží e-mailem nejpozději 3 dny před zahájením kurzu přístupové údaje do eLearningového systému.
 2. Případná omluva z neúčasti na kurzu musí být provedena písemnou formou. Písemnou formou se rozumí i email. 
 3. Zpracování osobních údajů se řídí informačním memorandem, jehož znění naleznete na tomto odkazu.

Nástroje

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (17.7 + 26.1) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Baarova 1026/2, 140 00 – Praha 4 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 224 943 311
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru